Renfe

BASES DEL SORTEIG "Rodalies B-Travel / Sant Jordi 2017"

Contingut de la pàgina

B-Travel

L'Entitat Pública Empresarial Renfe-Operadora, d'ara endavant Renfe, amb CIF nº Q2801659J domiciliada en Avinguda Pío XII, 110, 28036 Madrid, ha decidit posar en marxa el present sorteig.

1.- ÀMBIT TEMPORAL

El termini de participació en el present sorteig s'inicia el dimarts 18 d'abril 2017 i finalitza el dilluns 24 d'abril a les 00.00 hores.

2.- PREMIS

Premis objecto dels sorteigs:

 • Dos paquets per a dues persones Renfe + Oci, que inclouen els bitllets d'anada i volta Barcelona – Sevilla a bord dels trens AVE de Renfe + una activitat d'oci a determinar. Validesa del viatge: 30 de setembre de 2017.
 • 25 bitllets combinats: 20 PortAventura i 5 PortAventura-Ferrari Land.
 • 25 entrades per al festival CanetRock.

3.– OBJECTE DELS SORTEIGS

Promocionar els serveis de Rodalies de Catalunya amb motiu de la celebració de Sant Jordi 2017 i la fira de turisme B-Travel, coincidint a més amb el 25 aniversari de l'AVE.

4.- MECÀNICA

 1. El sorteig és gratuït sense que sigui necessària l'adquisició de cap producte de Renfe per participar en ell.
 2. Les bases del sorteig es publicaran a la pàgina de renfe.com.
 3. El sorteig es desenvoluparà en el perfil de Twitter de Rodalies de Catalunya.
 4. Per poder participar en qualsevol dels tres sorteigs els participants hauran de ser seguidors del compte @rodalies i a més:
  • Per participar en el sorteig del viatge a Sevilla hauran de retuitear qualsevol missatge publicat per @rodalies relacionat amb Sant Jordi o B-Travel afegint les etiquetes #RodaliesSantJordi i #BTravelRodalies. També entraran en aquest sorteig els seguidors que enviïn una foto amb el llibre “*Victor i la Teresita” i les etiquetes #BTravelRodalies i #RodaliesTeresita, que es presentarà en la fira el diumenge 23 d'abril.
  • Per participar en el sorteig dels 20 bitllets combinats a PortAventura hauran de publicar en twitter una foto en/de l'estand de Renfe esmentant @rodalies i afegint les etiquetes #BTravelRodalies i #RodaliesPortAventura. Els 5 bitllets combinats PortAventura + Ferrari Land se sortejaran entre els seguidors que publiquin una foto de l'actuació que es realitzarà en l'estand de Renfe el divendres dia 21 entre les 18 i les 18:30 hores amb les etiquetes #BTravelRodalies i #RodaliesFerrariLand.
  • Per participar en el sorteig de les entrades a CanetRock hauran de publicar en twitter una foto en/de l'estand de Renfe esmentant @rodalies i afegint les etiquetes #BTravelRodalies i #RodaliesCanetRock.
  • Una vegada finalitzat el termini del concurs, es triaran els guanyadors de forma aleatòria a través de l'eina online random.org. Així mateix, es triaran tres suplents per a cada categoria.
 5. Podran participar en el sorteig les persones físiques majors de 18 anys.
 6. Els participants garanteixen a Renfe l'autenticitat de les dades personals facilitades per participar en el sorteig.
 7. Una vegada finalitzat el sorteig, Rodalies de Catalunya es posarà en contacte amb els guanyadors mitjançant missatge privat en Twitter.
 8. En el cas que no hagi estat possible contactar amb algun guanyador en les 24 hores posteriors, passarà a ser guanyador el primer dels nombres suplents, a qui s'intentarà contactar durant les 24 hores següents. En el cas que cap dels premiats acceptés el premi, el sorteig quedaria desert. Els resultats finals del sorteig seran publicats a les xarxes socials de *Rodalies de Catalunya.

5.- CONDICIONS DE CARÀCTER GENERAL

 1. Els participants, pel nero fet de participar en el present sorteig, accepten les seves bases íntegrament i sense reserves, i el criteri de Renfe quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del mateix.
 2. Renfe declina qualsevol responsabilitat per esdeveniments que excedeixin del seu àmbit d'actuació o dels compromisos adquirits en aquestes bases.
 3. Els premis no podran ser, en cap cas, objecte de canvi, alteració o compensació en diners a petició del guanyador.
 4. En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, li informem que les dades personals facilitades seran incorporats a un fitxer de titularitat de Renfe finalitat és l'organització i realització d'aquest sorteig. Mitjançant la seva participació en el sorteig Vè. autoritza que, en cas de resultar guanyador, es faci públic el seu nom i cognoms a les xarxes socials l'empresa. Les seves dades no seran cedits a cap entitat i es garanteix la seva total confidencialitat. Si desitja exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició podrà dirigir-se per escrit a Renfe, en el correo electrónico.
 5. Quan acabi el sorteig i sigui lliurat el premi, totes les dades personals facilitats pels participants seran cancel•lats de conformitat amb el previst en la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
 6. Renfe quedarà eximida de tota obligació o compensació amb els participants, si per causa de força major o imperatiu legal hagués de ser anul•lat o suspès el present sorteig, situació que es posaria convenientment en coneixement dels participants.
 7. En el cas de detectar irregularitats en el comportament dels participants, l'organització es reserva el dret d'eliminar al participant.
 8. Al premi del present sorteig els seran aplicable totes les disposicions de caràcter fiscal pertinents, segons la legislació en vigor.
 9. No podran participar en el present sorteig, ni els treballadors de les empreses encarregades de realitzar el present sorteig, ni els seus familiars de primer i segon grau, així com els distribuïdors concessionaris, proveïdors ni persones vinculades a Renfe, mitjançant contracte de treball o de prestacions de serveis professionals, ni els seus familiars de primer i segon grau.
 10. Els premis dels guanyadors es lliuraran conforme es consensuï entre Renfe i el guanyador.
 11. El present sorteig es regirà pel dret espanyol. Les parts convenen expressament sotmetre qualsevol diferència o litigi que sorgeixi sobre la interpretació o aplicació del mateix als Jutges i Tribunals de Madrid, renunciant expressament al seu propi fur si un altre els correspongués.

© Renfe. Tots els drets reservats.
Informació legal | Política de Privacidad de Datos | Accessibilitat web