Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Aparcament amb franquícia

Contingut de la pàgina d’inici

Renfe Viajeros bonifica els seus clients amb una franquícia d'aparcament en algunes estacions, el client en tots els casos ha d'aportar el bitllet.

Es podrà utilitzar l'aparcament tant en l'estació d'origen com en la de destinació que figurin en el bitllet, no es vàlid en parades intermèdies del recorregut ni en altres estacions de la mateixa ciutat.

Beneficiaris

  • Els titulars de la targeta +Renfe, +Renfe Plata que viatgin en classe Preferent (independentment de la tarifa) amb un bitllet AVE o Larga Distancia, tindran aparcament gratuït durant 24 o 48 hores per a bitllets d'anada o tornada respectivament (excepte Madrid Puerta de Atocha).
  • Els titulars de la targeta +Renfe Oro i +Renfe Premium (independentment de la classe i tarifa) amb un bitllet AVE, Larga Distancia o Avant, tindran aparcament gratuït durant 24 o 48 hores per a bitllets d'anada o tornada respectivament.

En els dos casos, les targetes han d'estar en vigor i haurà de presentar el bitllet en el qual figuri el número imprès de la targeta de fidelització.

Cada vehicle només tindrà dret a una franquícia, no es pot acumular la de diferents bitllets.

El dret a franquícia estarà sempre limitat per la capacitat de cada aparcament.

Consulta tots els aparcaments.

Amb procediment automatitzat.

Amb procediment automatitzat amb sistema de Telepeatge VIA-T.

Amb procediment manual.

Amb procediment automatitzat

Si el client té dret a la franquícia, haurà de dirigir-se directament als caixers automàtics de l'aparcament SABA i escanejar el tiquet en el lector/escàner del caixer.

A continuació, haurà d'escanejar el codi de barres, codi Bidi o QR dels títols de transport en el mateix lector i aquest procedirà automàticament al descompte corresponent (bonificació completa o abonament de la diferència a pagar si procedeixi).

Si per les característiques del suport no es pogués escanejar el codi del títol de transport en el lector/escàner del caixer, el client haurà d'imprimir el bitllet.

Amb procediment manual.

El client haurà de lliurar els bitllets originals una vegada realitzat el viatge al personal dels serveis de seguretat i estacions que controlen la sortida dels aparcaments.

Si el client sol·licita conservar el bitllet, s'obtindrà una còpia d'aquest mitjançant fotocòpia, escàner o altres mitjans mecànics o informàtics dels quals es disposi. En tots els casos, es ressenyarà en el original que s'ha establert la franquícia.

Informació addicional