Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Els Pares de la Técnica

Contingut de la pàgina d’inici

Estació d'arribada: Figueres

Al Museu de la Tècnica de l’Empordà podrem fer un recorregut fascinant per la història del progrés científi c i tècnic. Qui va ser l’inventor del telèfon? Com funcionava la primera caixa enregistradora? Què era un Hispano Suiza? Quan es van inventar els rellotges mecànics? Com era la primera màquina de cosir?...

MUSEU DE LA TÈCNICA DE L’EMPORDÀ
Web MUSEU DE LA TÈCNICA DE L’EMPORDÀ
Tel.: 972 508 802

Objetiud Didàctics

 • Fer un recorregut pels invents i els inventors del segle XIX que ens han canviat la vida: el telèfon, la bicicleta, la màquina d’escriure…
 • Possibilitat d’observar i experimentar amb aquests objectes i veure com han evolucionat fi nsals nostres dies.
 • Valorar els objectes antics com a font d’informació històrica i d’aprenentatge.

¿Què podem fer abans d’anar-hi?

Visitem el museu amb uns coneixements previs compartits pel grup, per exemple:

 • La importància dels invents en la nostra vida: com viuríem sense telèfon, sense cotxe, sense planxa, sense electricitat…
 • El segle XIX: un segle prolífi c en invents gràcies al desenvolupament de la ciència i de la tècnica.

¿Què podem fer després d’anar-hi?

La visita al museo da pie a trabajos muy diversos :

 • La geografi a dels invents. Realitzar el mapa del lloc de naixement dels invents més signifi catius.
 • La comparació entre un mateix objecte en el moment en què es va inventar i a l’actualitat. Canvis i millores.
 • La tria personal: si hagués d’anar a una illa deserta, quins d’aquests invents m’enduria i per què. Els objectes de primera necessitat i els objectes que ens agraden.

Cicles Escolars

 • Ed. Primària (Cicles Mitjà i Superior)
 • Ed. Secundària Obligatòria
 • Ed. Secundària Postobligatòria

Informació addicional

Ciencias Sociales Tecnología