Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Avant - Canvis i Anul·lacions

Contingut de la pàgina d’inici

Canvis

Tot bitllet emès per un sistema centralitzat de places (amb reserva o sense) podrà ser objecte de canvi, llevat que existeixi alguna limitació per les condicions especials a què estigui subjecte el títol de transport.

El bitllet a canviar ha d'estar dins del seu període de validesa, i el canvi s'ha de sol·licitar en un punt amb sistema de venda centralitzada de places, amb l’anticipació necessària per a poder efectuar les operacions que corresponguin i com a màxim:

 • Fins a cinc minutos abans de l'hora de sortida de l'estació que figuri en el bitllet.
 • Que per a la data del nou bitllet sol·licitat estigui disponible la venda anticipada.
 • Que si el títol a canviar té un període de validesa, el nou bitllet haurà d'estar dins d'aquest termini.
 • Que se satisfacin les següents condicions econòmiques establertes per a aquestes operacions:

  • El canvi per al mateix dia serà gratuït i per a dia diferent les despeses seran del 10% de l'import del bitllet a canviar, com a mínim 1 euro.
  • Quan el canvi de bitllet s'efectuï a un de major preu, es percebrà la diferència entre ambdós, a més de la percepció establerta si el canvi fos per a un altre dia.
  • Quan el canvi sigui a un bitllet de menor quantia, es tornarà la diferència al viatger, i sense perjudici del recàrrec que correspongui.

Anul·lacions

Tot bitllet emès podrà ser anul·lat en les condicions que a continuació es recullen, a raó de la naturalesa del títol.

 1. En general, tot bitllet podrà ser anul·lat dins del període de validesa del mateix i s'ha de sol·licitar amb l’anticipació necessària per a poder efectuar les operacions que corresponguin, i com a màxim fins a cinc minuts abans de l'hora de sortida del tren de l'estació d'origen del bitllet l'anul·lació del qual se sol·licita.
 2. Quan el bitllet hagi estat emès per un sistema de venda centralitzat de places (amb reserva o sense), i es presenti per a ser anul·lat en un punt on no existeixi connexió a aquest sistema, el termini per a realitzar l'anul·lació finalitzarà una hora abans de l'hora de sortida del tren de l'estació d'origen del bitllet.
 3. L'anul·lació de títols Multiviaje o Abonament, haurà de realitzar-se, amb caràcter general, abans del començament del seu període de validesa i com a màxim fins a cinc minuts abans de l'hora de sortida del tren de l'estació d'origen del bitllet, en els termes que s'estableixin per a cada producte comercial.

La sol·licitud de reintegrament del bitllet, títol Multiviaje o Abonament per part del viatger s'haurà de realitzar en el termini d'un mes a partir de la data d'anul·lació.

En l'anul·lació d'un bitllet, títol Multiviaje o Abonament, independentment de la data en què es produeixi, en concepte de despeses d'anul·lació, es deduirà un 15% de l'import del títol de transport anul·lat.

Informació addicional