Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Carnet Jove

Contingut de la pàgina d’inici

Oferta dirigida als clients que tinguin entre 14 i 25 anys en la data del viatge, per viatjar en trens AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional amb un 20 % de descompte sobre el preu a tarifa general/base en tots els trens, classes i places.

Per obtenir el descompte, el jove ha de ser titular d'un Carnet Jove emès per qualsevol de les comunitats autònomes d'Espanya o associat a una targeta bancària emesa per entitats financeres col·laboradores. Igualment, és vàlid l'European Youth Card emès als països associats a EYCA i per als titulars de GO25 (IYTC).

No seran vàlids els carnets d'estudiant.

El descompte no serà acumulable a d'altres, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i aquells altres que s'indiquin específicament a les condicions.

Canals de venda

Els bitllets es poden adquirir a les taquilles de les estacions, a l'oficina de vendes de Ceuta, a www.renfe.com, a agències de viatges presencials i virtuals, a través de la venda telefònica - Renfe Contigo 91 232 03 20 i a Renfe Ticket.

Canvis

  • S'admet el canvi del bitllet per al mateix dia sense cost, dins del seu període de validesa.
  • Si el client vol canviar el bitllet per a un altre dia, abonarà una quantitat addicional equivalent al 10 % de l'import del bitllet canviat en concepte de despeses de canvi. En els trens de Media Distancia Convencional s'abonarà un mínim d'1€ per bitllet.

En cas que el nou bitllet sigui d'import superior, el client abonarà la diferència.

Quan el canvi sigui a un bitllet de menor import, de la quantitat a reintegrar, una vegada deduïdes les despeses de canvi, si n'hi hagués, es descomptarà un 15 %.

Anul·lacions

S'admet l'anul·lació dels bitllets, amb una deducció del 15 % sobre el preu del bitllet.

Pèrdua del tren

En cas de pèrdua dels trens AVE i Larga Distancia, per causes no imputables a Renfe, i per a aquells clients que es presentin a l'estació d'origen del viatge amb un límit màxim de 30 minuts (a comptar des de l'hora prevista de sortida del tren), se'ls oferirà la possibilitat de viatjar en el següent tren amb places lliures en les condicions que Renfe determini.

El client haurà d'abonar un 20 % del preu del nou bitllet, calculat segons la tarifa general, si viatja en una classe idèntica o inferior a la del bitllet original.

El client haurà de presentar el bitllet juntament amb tots els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes, i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acrediti la identitat del titular del carnet.

Informació addicional