Renfe

BonoAVE

Contingut de la pàgina

Para AVE y Larga Distancia

Abonament unipersonal, nominatiu i intransferible, vàlid per a 10 viatges d’anada i/o tornada, indistintament entre dues estacions concretes.

Es obligatorio, para poder acceder al tren, presentar siempre de forma conjunta el BonoAVE + el billete de formalización.

Àmbit d’aplicació

A tots els serveis AVE, així com en aquells altres de Llarga Distància, realitzats per línia d’Alta Velocitat, que siguin coincidents amb trajectes de trens AVE.

Descompte

 • L’abonament BonoAVE presentarà un descompte del 35% sobre tarifa General/Base d’AVE en funció del trajecte adquirit pel client.

Modalitats

 • BonoAVE Preferent.
 • BonoAVE Turista.

Períodes de Validesa

 • Serà vàlid, per a tots els dies de la setmana, durant un període de 4 mesos, a partir de la data de compra. Si durant el període de validesa es modifiquessin els preus del BonoAVE, els viatges no utilitzats seran vàlids fins la caducitat de l’abonament.

Preus

El preus seran els indicats a cada moments al web.

Classes i places

 • El titular del BonoAVE Preferent pot formalitzar el seu bitllet a la seva classe i a un inferior sense dret a compensació.
 • El titular de BonoAVE Turista puede formalizar su billete en clase Turista, Turista+ y Preferente, en estas dos últimas previo abono de la diferencia de precio respecto a la Tarifa General (T. Flexible) correspondiente.
 • L’abonament és vàlid únicament per a places assegudes.

Anul•lació de l’Abonament

 • L’abonament només podrà anul•lar-se sense cap cost, sempre i quan no s’hagi realitzat cao operació amb el mateix.
 • En el cas d’haver realitzat alguna operació amb el BonoAVE, però no s’hagi utilitzat cap viatge, es podrà anul•lar abonant el 15% del preu d’aquest abonament, en concepte de despeses d’anul•lació.
 • A taquilles de les estacions es podrà realitzar una anul•lació d’un BonoAVe, comprat per qualsevol canal.
 • A agències de viatges es podrà anul•lar només els comprats per aquest canal.

Formalització de la reserva

La formalització de la reserva i impressió del bitllet són obligatoris per cada viatge. No permet el canvi de la formalització, però sí anul•lació sense cap cost.

Elección de asiento

Se permite la elección de asiento, excepto en los servicios con transbordo.

Pèrdua del Tren

 • En cas de pèrdua del tren per causes no imputables a Renfe, i per aquells clients que es presentin amb un límit màxim de 30 minuts (a comptar des de l’hora prevista de la sortida del tren), a l’estació d’origen del viatge, se’ls oferirà la possibilitat de viatjar en el següent tren amb places lliures en les condicions que Renfe determini.
 • Amb els 20% del preu del nou bitllet calculat a tarifa General/Base, sempre i quan viatgi en idèntica o inferior classes que la del bitllet original.

Sala CLUB i Aparcament amb franquícia

 • Els titulars del BonoAVE Preferent tindran dret a la seva utilització, en les condicions establertes.
 • No incluye franquicia de aparcamiento.

Canals de Venda

 • Taquilles de les estacions, web, agències de viatges, Venda Telefònica – Renfe amb Tu 902 320 320 i Agències virtuals.

El descompte no s’acumularà a cap altra oferta, excepte a aquelles que específicament així ho indiquin a les seves condicions.

Comprar el BonoAVE

Informació addicional

© Renfe. Tots els drets reservats.
Informació legal | Accessibilitat Web