Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Compra múltiple

Contingut de la pàgina d’inici

És una iniciativa pensada per als viatgers que fan servir el tren de forma recurrent en els seus desplaçaments en tots els serveis AVE, Larga Distancia, Avant i Media Distancia Convencional, en totes les classes i en places assegudes.

El client podrà adquirir en una única operació bitllets amb fins a tres destinacions, la primera i l'última de les quals hauran de coincidir.

El descompte a aplicar serà d'un 20 % per a cada trajecte sobre el preu de la tarifa general/base establerta per a cadascun.

El descompte no serà acumulable a d'altres, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i aquells altres que s'indiquin específicament a les condicions.

El període de validesa és d'un any, inclosa la data d'adquisició del bitllet.

Canals de venda

Taquilles de les estacions, oficina de vendes de Ceuta, www.renfe.com, agències de viatges presencials i virtuals i venda telefònica - Renfe Contigo 91 232 03 20.

Canvis

Els bitllets podran ser canviats, dins del seu període de validesa, sempre que es mantingui aquesta mateixa oferta així com els orígens i les destinacions. Aquesta operació no té cost.

Quan el canvi sigui a un bitllet d'import superior, el client haurà d'abonar la diferència.

Quan el canvi sigui a un bitllet d'import inferior, de la quantitat a reintegrar es descomptarà el 15 %.

Anul·lacions

Es podrà anul·lar cadascun dels trajectes de manera individual, amb un cost del 40 % del preu del bitllet anul·lat.

Si s'efectua una anul·lació simultània dels tres trajectes, tindrà un cost del 15 % dels bitllets anul·lats.

Pèrdua del tren

En cas de pèrdua dels trens AVE i Larga Distancia per causes no imputables a Renfe, i per a aquells clients que es presentin a l'estació d'origen del viatge amb un límit màxim de 30 minuts (a comptar des de l'hora prevista de sortida del tren), se'ls oferirà la possibilitat de viatjar en el següent tren amb places lliures en les condicions que Renfe determini.

Sense cost per al client si viatja en una classe idèntica o inferior a la del bitllet original.

Altra informació

No es podrà realitzar la compra múltiple quan els punts d'origen i destinació es trobin dins del mateix nucli de Rodalies.

Totes les estacions d'una mateixa ciutat es consideren la mateixa per al procés d'enllaç de trajectes. Per tant, el trajecte es pot realitzar indistintament fins a/des de qualsevol d'elles.

A aquests efectes, també es consideraran la mateixa estació:

  • Antequera, Antequera – Santa Ana i Bobadilla.
  • Segovia i Segovia Guiomar.
  • Tarragona i Camp de Tarragona.
  • Figueres i Figueres Vilafant.
  • Osca – Tardienta.
  • Villena – Villena AV i Elda Petrer.

El client haurà de presentar el bitllet juntament amb els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes, i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acrediti la identitat del titular.

Informació addicional