Renfe

Targeta Plus 10 Estudiantes

Contingut de la pàgina

trens Avant

10 viatges per utilitzar en 10 dies.

Pot ser adquirida per tots aquells clients que disposin de carnet d’Estudiant.

La targeta Plus10 Estudiant és nominativa, unipersonal i intransferible, amb la que podrà realitzar 10 viatges d’anada o tronada indistintament en trens Avant.

Encara que els seu període de validesa és de dos mesos des de la data de la compra, tots els viatges han de realitzar-se en un màxim de 10 dies des del primer viatge realitzat.

Aquesta targeta pot adquirir-se a les estacions i Agències de viatges i al nostre web.

Anul•lació

La targeta es podrà anul•lar sense cost associat sempre que no s’hagi realitzar cap operació a la mateixa.

Formalització

La formalització de la reserva de plaça és obligatòria per a cada viatge amb un màxim d’una plaça per tren i podrà realitzar-se a través de Renfe.com, estacions, agències de viatges, venda telefònica i Màquines Autovenda Multiporducte.

Pèrdua o Robatori

En cas de pèrdua o robatori el client haurà de dirigir-se obligatòriament a taquilles acreditant la seva identitat.


El descompte no s’acumularà a cap altra oferta, excepte a aquelles que específicament així ho indiquin a les seves condicions.

Informació addicional

© Renfe. Tots els drets reservats.
Informació legal | Accessibilitat Web