Renfe

Viaxar con animais

Contido da páxina

En AVE e Larga Distancia

Transporte se permite, sempre que non se opoñen aos outros clientes.

O viaxeiro que toma posesión responsable de molestias e danos que poidan resultar de animal.

Deben ir a documentación e as condicións sanitarias e de seguridade conforme a lei. O transporte é limitada a pequenos animais, definidos como cans, gatos, furóns e aves (non de aves), cun peso non superior a 10 kg.

Vai ser un máximo dun animal por pasaxeiro, sempre que nun elemento de gaiola ou transporte ou outro recipiente pechado, cuxas dimensións non excedan 60 x 35 x 35 cm., E que teñen un dispositivo que axuda a conter e eliminar perder.

O espazo para durmir, só é posible transporte departamentos e cabinas completas (modo de familia).

O transporte é gratuíto cando o viaxeiro para leva-los a unha taquilla concedeu clases preferidos, Club, cama, cadeira, cama Preferred Gran clase e gran confort.

Para todas as outras clases establecer un prezo de asento 25% Clase Económica de acordo coa ruta e tipo de tren implicado.

En Media Distancia e Avant

Admitirase o transporte de pequenos animais domésticos, sempre baixo a custodia do viaxeiro que os leve e sempre e cando os demais viaxeiros non se opoñan nin sufran ningunha molestia. O viaxeiro será responsable dos danos que os seus animais domésticos puidesen ocasionar. Os animais deberán ir, cando proceda, coa guía de sanidade, nas condicións hixiénico-sanitarias e de seguridade previstas na lexislación vixente.

O transporte limitarase a pequenos animais, como cans, gatos, furóns e aves, cun peso máximo que non exceda dos 10 kg. Admitirase como máximo un só animal por viaxeiro, sempre dentro dunha gaiola cun dispositivo que permita conter e retirar os residuos. As dimensións da gaiola non deben superar os 60 x 35 x 35 cm.

Este transporte poderase realizar en todos os trens de Media Distancia, aínda que poderá limitarse naqueles trens con saturación de viaxeiros. Poderase establecer un máximo por tren e coche para este transporte. Este transporte non ocupará asento nin poderá dispoñer de reserva de praza. O prezo será o establecido na tarifa vixente.

Conforme a lexislación vixente, os cans guía de invidentes poderán viaxar en todos os trens de forma gratuíta.

En Cercanías

Admitirase o transporte de pequenos animais domésticos, sempre baixo a custodia do viaxeiro que os leve, se non se opoñen os demais viaxeiros nin lles produce molestias.

Non se emitirá billete nin se pagará cantidade ningunha polo seu transporte.

Conforme a lexislación vixente, os cans guía de invidentes poderán viaxar en todos os trens de forma gratuíta.

Cercanías poderá limitar o seu transporte aos trens, horarios e estacións que se autoricen en cada núcleo.

Información adicional

© Renfe. Todos os dereitos reservados.
Información legal | Accesibilidade Web