Renfe

Abonos mensuais Estudantes

Contido da páxina

Media Distancia Convencional

Abono mensual, con descontos en torno ao 40%. É un abono persoal e intransferible.

Válido todos os días do mes natural do abono e para realizar viaxes ilimitadas no traxecto e período aboados.

Cumprirá formalizar o abono antes da viaxe naqueles trens que Media Distancia estableza, e permitirase o transbordo de trens nas estacións do percorrido, nos traxectos sinalados, para acceder á Universidade.

Os abonos expediranse á vista do carné de estudante do ano académico en curso.

Naquelas universidades en que o profesorado e o resto de persoal se poidan beneficiar do devandito abono, cumprirá presentar a documentación acreditativa pertinente en vigor.

Estes abonos son válidos para as seguintes universidades:

  • Galicia: Universidade de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo.
  • Salamanca: Universidade de Salamanca.
  • Castellón, Valencia e Murcia: Universidade Jaume I de Castellón, Universidade de Murcia, Universidade Politécnica de Cartaxena, Universidade de Valencia e Universidade Politécnica de Valencia.
  • Cataluña: Universidade Rovira e Virgili, Universidade de Lleida e Universidade de Girona.
  • Castela-A Mancha: Campus de Cidade Real, Albacete, Toledo e Cuenca.
  • Andalucía: Universidades de Granada, Almería, Sevilla, Pablo Olavide, Córdoba, Huelva, Málaga e Cádiz.
  • Zaragoza: Universidade de Zaragoza.
  • Córdoba: Campus Universitario de Rabanales.

El descuento no será acumulable a otros, excepto el derivado de ser titular de Familia Numerosa, y en aquellos otros que específicamente así lo indiquen en sus condiciones.

Información adicional

© Renfe. Todos os dereitos reservados.
Información legal | Accesibilidade Web