Renfe

Carné Xove

Contido da páxina

Os viaxeiros están na obriga de presentar o seu título de transporte e os documentos acreditativos que autoricen a utilizalo, cando así o soliciten os axentes ou persoal autorizado por Renfe-Operadora, antes de acceder ao tren, no seu percorrido ou antes de abandonar a estación de destino.

En AVE - Larga Distancia

Oferta dirixida a viaxeiros entre 14 anos cumpridos e 26 sen cumprir - na data de viaxe- que sexan titulares dun Carné Novo emitido por calquera das Comunidades Autónomas do Estado Español, asociado a cartóns bancarios emitidas por entidades financeiras colaboradoras ou emitido no estranxeiro nos países asociados ao organismo EYCA. A oferta tamén é aplicable para titulares dun carné internacional de viaxes para mozas GO 25 (IYTC).

Ao presentar un destes carnés realizásese un 20% de desconto en traxectos sinxelos en calquera día tren e clase.

Sobre esta redución non se acumulará ningunha outra. Aplícase en percorridos de ámbito nacional.

Trenhotel Lusitania (Madrid-Lisboa) e Trenhotel Surexpreso (Irun-Lisboa-Hendaia) dispoñen de prezos especiais para mozos de 12 a 25anos cumpridos, sendo suficiente presentar calquera documento acreditativo da idade.

En Media Distancia Convencional

Desconto do 20% en todos os trens, días e percorridos. Xente nova de entre 12 e 26 anos (sen cumprir), titulares do "carné xove" emitido polas comunidades autónomas ou no estranxeiro.


En Avant

Tarifa con desconto para viaxeiros posuidores dos seguintes carnés:

 • Carné xove Euro<26, emitido polas Comunidades Autónomas do Estado español e polos organismos competentes nos países asociados ao organismo EYCA.
 • Carné GO 25 ISTC, emitido pola UNESCO.
 • Tarxeta Rail Plus Junior, emitida no estranxeiro.

Esta tarifa aplicarase baixo as seguintes condicións:

 • Viaxeiros que teñan entre 14 e 25 anos cumpridos na data da viaxe.
 • Posuidores do carné xove Euro<26, expedido polas correspondentes Comunidades Autónomas do Estado español que dispoñan desta prestación.
 • Tamén se acollerán a esta tarifa aqueles carnés xoves Euro<26 equivalentes expedidos nos países europeos asociados a EYCA (European Youth Card Association).
 • Non serán válidos os carnés de estudante.
 • A xustificación da condición de beneficiario será a que dispoñan as Comunidades Autónomas en España e os organismos emisores da devandita asociación.
 • O viaxeiro deberá presentar a tarxeta cando así o solicite o persoal responsable.

Os carnés xoves poderán ser:

 • Euro<26 Convencional emitidos polos organismos públicos correspondentes cos símbolos identificativos que determinen os seus responsables.
 • Euro<26 asociados a entidades financeiras colaboradoras coas correspondentes Comunidades Autónomas.
 • Go 25 da UNESCO.
 • Rail Plus Junior.

DESCONTOS E OPERATIVA DE VENDA:

 • Realizarase un desconto do 20% sobre o prezo da tarifa xeral.
 • Para a aplicación desta tarifa será necesaria a presentación do devandito carné no momento da adquisición do billete.

CAMBIOS E ANULACIÓNS:

 • Admite cambios ata 10 minutos antes da saída do tren.
 • Para o mesmo día, sen custo algún; para diferente día, cumprirá aboar o 10% do prezo do billete.
 • Admite anulacións co aboamento do 15% do prezo do billete ata 10 minutos antes da saída do tren.

INCOMPATIBILIDADE DE DESCONTOS:

O desconto non é acumulable a ningunha outra oferta, agás aquelas que así o indiquen especificamente nas súas condicións.

Renfe-SNCF en Cooperación

Descuento del 25% sobre la mejor tarifa disponible en todos los trayectos internacionales de Renfe-SNCF en Cooperación para los jóvenes entre 14 años cumplidos y 26 sin cumplir.

Se aceptan cualquiera de los siguientes documentos en vigor en el momento del viaje:

 • Tarjeta +Renfe Joven.
 • Carné Joven emitido por cualquiera de las Comunidades Autónomas del Estado Español.
 • Carné Joven asociado a tarjetas bancarias emitidas por entidades financieras colaboradoras.
 • European Youth Card, Carné Joven emitido en el extranjero en los países asociados al organismo EYCA (European Youth Card Association).
 • Carné Internacional de viajes para jóvenes GO 25 (IYTC) administrado por la International Student Travel Confederation (ISTC) y reconocido por la UNESCO como documento para la movilidad juvenil.

Los billetes pueden emitirse en los puntos de venta habituales, estaciones, venta telefónica, agencias de viajes, agencias virtuales y renfe.com. Para la aplicación de este descuento será necesario, en el momento de la compra, la presentación de alguno de los documentos mencionados, junto al documento que acredite la edad (DNI, pasaporte…).

Es necesario estar en posesión del documento en vigor en el momento del viaje, sino se considerará al viajero desprovisto de billete válido para viajar.

Se pueden realizar cambios y anulaciones, según condiciones establecidas con carácter general.


El descuento no será acumulable a otros, excepto el derivado de ser titular de Familia Numerosa, y en aquellos otros que específicamente así lo indiquen en sus condiciones.

Información adicional

© Renfe. Todos os dereitos reservados.
Información legal | Accesibilidade Web