Renfe

Grupos

Contido da páxina

Oferta dirixida a grupos compostos por un mínimo de 10 persoas que realicen viaxe de ida ou de ida e volta, viaxando no mesmo tren, data e clase coa mesma estación de orixe e destino. Poderán viaxar menos persoas aboando o equivalente a 10 viaxeiros.

AVE E LONGA DISTANCIA

Dirixido a grupos de 10 a 25 persoas con descontos do 20% sobre o prezo de Tarifa Xeral na viaxe de ida e o 30% en viaxe de ida e volta.

Para grupos superiores a 25 persoas, as condicións do desconto determinaranse unha vez analizada a petición. Poderán viaxar ata un máximo de 4 nenos menores de 4 anos sen ocupar praza por cada Grupo de 25 viaxeiros ou fracción. As peticións de información deberán enviarse cun mínimo de dez días laborables antes da data de viaxe.

Media Distancia Convencional

Dirixido a grupos de 10 ou máis viaxeiros con descontos para adultos do 20% sobre prezo de Tarifa Xeral e do 40% para menores de ata 14 anos sen cumprir.

Para grupos de 10 ou máis viaxeiros pertencentes a Centros de Ensino, Asociacións e Organizacións culturais o desconto será para adultos e ata 40% e 50% para menores.

A viaxe será gratuíta para aqueles integrantes do grupo entre 0 e 4 anos sen cumprir, que por si sós non formen grupo (menos de 10).

As peticións de información deberán enviarse cun mínimo de dez días laborables antes da data de viaxe.

En Avant

Dirixido a grupos de 10 a 25 persoas con descontos do 15% sobre o prezo de Tarifa Xeral.

Para grupos superiores a 25 compoñentes, as condicións do desconto determinaranse unha vez analizada a petición. O desconto mínimo será o establecido para grupos de 10 a 25 compoñentes.

Trens Chárter

No caso de alugar a totalidade dun tren para unha data e orixe-destino concreto, estableceranse as condicións de contratación, antelación de reserva e descontos en cada solicitude.

Cercanías e Feve

Nenos ata 12 anos sen cumprir, 50% de desconto sobre Tarifa Xeral.

Os descontos serán para adultos (12 anos en diante): 30% de desconto para un traxecto e 40% para viaxes de ida/regreso. Os grupos mixtos, nenos e adultos, obterán a redución que corresponda a cada compoñente.

Cada núcleo poderá establecer tarifas distintas en determinados casos ou campañas especiais.

Os descontos non serán acumulables a outras ofertas comerciais.

Para viaxes de ida/regreso, o regreso deberá realizarse nun prazo máximo de 30 días a partir da data da viaxe de ida. A solicitude da viaxe deberase realizar polo menos con 48 horas de antelación á data da viaxe.

Os fins de semana e festivos só xestionaranse as solicitudes recibidas antes das 14 horas do venres ou véspera de festivo.

Consulte as tarifas en cada Núcleo.

En Cercanías Madrid, Murcia/Alicante e Valencia

Cercanías Madrid, Murcia/Alicante e Valencia poñen a disposición dos grupos e dos grupos escolares un servizo de solicitude on-line, a través da nosa web.


Condicións Xerais Grupos

Emitirase un único billete, pola totalidade do importe do grupo, no que tamén recollerá número de viaxeiros integrantes o grupo e sendo o único título de transporte válido para realizar a viaxe.

O desconto non será acumulable a outros, incluído o derivado por Familia numerosa.

Esta oferta non admite cambios nin anulacións parciais, unicamente cancelación da totalidade dos compoñentes do grupo.

Poderanse excluír determinados trens, clases, traxectos ou datas da venda de grupos.

A anticipación de compra debe ser polo menos de 48 h respecto á data de viaxe.

Dispoñible para todas as clases e prazas sentadas.

Poderán establecerse descontos diferentes aos especificados.

Nos servizos de Media Distancia Convencional e Cercanías cuxa administración sexa a Comunidade Autónoma de Cataluña aplicaranse as ofertas que a devandita administración determine.

Os grupos para trens Renfe-SNCF en Cooperación teñen as súas propias condicións.

  • Grupos de 10 a 25 personas: venta directa a emitir a través de agencias de viajes y taquillas autorizadas.
  • Grupos a partir de 26 personas:

    • Información y reservas en Departamento de Grupos (lunes a viernes, excepto festivos).
    • Canales de venta: agencias de viajes y taquillas autorizadas.

Información adicional

© Renfe. Todos os dereitos reservados.
Información legal | Accesibilidade Web