Renfe

Viatjar amb Animals

Contingut de la pàgina

En AVE i Larga Distancia

Es permet el seu transport sempre que no s'oposen els altres viatgers.

L'amo es fa responsable de les molèsties i danys que puga ocasionar l'animal.

Han d'anar proveïts de la "guia de sanitat". El transport es limitarà a xicotets animals domèstics, entenent com a tals gossos, gats, furons i aus (no de corral), el pes dels quals no supere els 10 kg.

S'admetrà com a màxim un només animal per viatger, sempre dins d'una gàbia, o element transportet o un altre tipus de contenidor tancat, les dimensions màximes del qual no superen 60 x 35 x 35 cm., i que disposen d'algun dispositiu que permeta contindre i retirar els residus.

En places amb llit només serà possible el transport en departaments/cabines completes (modalitat familiar).

El transport és gratuït quan el viatger que els porte a càrrec seu tinga un bitllet en classes Preferent assentada, Club, llit Preferent, llit Gran Classe i Butaca Gran Confort.

Per a la resta de classes s'establix un preu corresponent al 25% de l'assentisc de classe Turista segons el trajecte i tipus de tren corresponents.

En Media Distancia i Avant

S'admetran per ser transportats animals domèstics menuts, sempre sota la custòdia del viatger que els porte i sent ell el responsable dels danys que pogueren ocasionar, sempre que no s'oposen els altres viatgers o se'ls produïxen molèsties. Els animals hauran d'anar, quan escaiga, amb la guia de sanitat, en les condicions higienicosanitàries i de seguretat previstes en la legislació vigent.

El transport es limitarà a animals xicotets com ara gossos, gats, furons i aus, i de pes màxim no superior a 10 kg. S'admetrà com a màxim un animal per viatger, sempre dins d'una gàbia que dispose d’un dispositiu que permeta contenir i retirar els residus. Les dimensions de la gàbia no han de superar 60x 35x 35 cm.

Este transport es podrà realitzar en tots els trens de Media Distancia, tot i que podrà limitar-se en trens amb saturació de viatgers. Es podrà establir màxims per tren i cotxe per a este transport. Este transport no ocuparà seient ni podrà disposar de reserva de plaça. El preu serà l'establit en la tarifa vigent.

D'acord amb la legislació vigent, els gossos pigalls podran viatjar en tots els trens de forma gratuïta.

En Cercanías

S'admet el transport de animals domèstics xicotets, sempre sota la custòdia del viatger que els duga i si els altres viatgers no s’hi oposen i no se’ls produïx cap molèstia.

No s'emetrà cap bitllet ni s'abonarà cap quantitat pel seu transport.

D'acord amb la legislació vigent, els gossos pigalls podran viatjar en tots els trens de forma gratuïta.

Cercanías en podrà limitar el transport als trens, els horaris i les estacions que s'autoritzen a cada Nucli.

Informació addicional

© Renfe. Tots els drets reservats.
Informació legal | Accessibilitat Web