Renfe

Avant - Canvis i Anul·lacions

Contingut de la pàgina

Canvis

Tot bitllet emés per un sistema centralitzat de places (amb reserva o sense) podrà ser objecte de canvi, llevat que existisca alguna limitació per les condicions especials a què estiga subjecte el títol de transport.

El bitllet a canviar ha d'estar dins del seu període de validesa, i el canvi s'ha de sol·licitar en un punt amb sistema de venda centralitzada de places, amb la necessària anticipació per a poder efectuar les operacions que corresponguen i com a màxim:

fins a cinc minutos abans de l'hora d'eixida de l'estació que figure en el bitllet.

Que per a la data del nou bitllet sol·licitat estiga disponible la venda anticipada.

Que si el títol a canviar té un període de validesa, el nou bitllet haurà d'estar dins del dit termini.

Que satisfaça les següents condicions econòmiques establertes per a aquestes operacions:

  • El canvi per al mateix dia serà gratuït i per a dia diferent les despeses seran del 10% de l'import del bitllet a canviar, com a mínim 1 euro.
  • Quan el canvi de bitllet s'efectue a un de major preu, es percebrà la diferència entre ambdós, a més de la percepció establerta si el canvi fóra per a un altre dia.
  • Quan el canvi siga a un bitllet de menor quantia, es tornarà la diferència al viatger, i sense perjudici del recàrrec que corresponga.

Anul·lacions

Tot bitllet emés podrà ser anul·lat en les condicions que a continuació es recullen, a raó de la naturalesa del títol.

  1. En general, tot bitllet podrà ser anul·lat dins del període de validesa del mateix i s'ha de sol·licitar amb l’anticipació necessària per a poder efectuar les operacions que corresponguen, i com a màxim fins a cinc minuts abans de l'hora d'eixida del tren de l'estació d'origen del bitllet l'anul·lació del qual se sol·licita.
  2. Quan el bitllet haja sigut emés per un sistema de venda centralitzat de places (amb reserva o sense), i es presente per a ser anul·lat en un punt on no existisca connexió al dit sistema, el termini per a realitzar l'anul·lació finalitzarà una hora abans de l'hora d'eixida del tren de l'estació d'origen del bitllet.
  3. L'anul·lació de títols Multiviaje o Abonament, haurà de realitzar-se, amb caràcter general, abans del començament del seu període de validesa i com a màxim fins a cinc minuts abans de l'hora d'eixida del tren de l'estació d'origen del bitllet, en els termes que s'establisquen per a cada producte comercial.

La sol·licitud de reintegrament del bitllet, títol Multiviaje o Abonament per part del viatger s'haurà de realitzar en el termini d'un mes a partir de la data d'anul·lació.

En l'anul·lació d'un bitllet, títol Multiviaje o Abonament, independentment de la data en què es produïsca, en concepte de despeses d'anul·lació, es deduirà un 15% de l'import del títol de transport anul·lat.

Informació addicional

© Renfe. Tots els drets reservats.
Informació legal | Accessibilitat Web