Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Bitllet d'anada i tornada

Contingut de la pàgina d’inici

Aquesta oferta va dirigida a persones que realitzin viatge d'anada i tornada, mantenint les mateixes estacions d'origen i destinació en un període màxim d'un any natural, inclosa la data d'adquisició del bitllet.

El descompte serà d'un 20 % sobre el preu de la tarifa general/base aplicat per a cada trajecte, podent combinar serveis AVE, Larga Distancia, Avant i Media Distancia Convencional, en totes les classes i places.

El descompte no serà acumulable a d'altres, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i aquells altres que s'indiquin específicament a les condicions.

La formalització del viatge de tornada s'haurà d'efectuar en el mateix moment de la compra del bitllet d'anada, tot i que podrà ser objecte de canvi posterior.

Canals de venda

Taquilles de les estacions, oficina de vendes de Ceuta, www.renfe.com, agències de viatges presencials i virtuals, venda telefònica - Renfe Contigo 91 232 03 20, Renfe Ticket i màquines de venda automàtica multiproducte situades a les estacions.

Canvis

Els bitllets podran ser canviats, dins del seu període de validesa, sempre que es mantingui aquesta mateixa oferta així com els orígens i les destinacions. Aquesta operació no té cost.

Quan el canvi sigui a un bitllet d'import superior, el client haurà d'abonar la diferència.

Quan el canvi sigui a un bitllet d'import inferior, de la quantitat a reintegrar es descomptarà el 15 %.

Anul·lacions

Es podrà anul·lar cadascun dels trajectes de manera individual, amb un cost del 40 % del preu del bitllet anul·lat.

Si s'efectua una anul·lació simultània dels dos trajectes, tindrà un cost del 15 % dels bitllets anul·lats.

Pèrdua de tren

En cas de pèrdua dels trens AVE i Larga Distancia per causes no imputables a Renfe, i per a aquells clients que es presentin a l'estació d'origen del viatge amb un límit màxim de 30 minuts (a comptar des de l'hora prevista de sortida del tren), se'ls oferirà la possibilitat de viatjar en el següent tren amb places lliures en les condicions que Renfe determini. Sense cost per al client sempre que viatgi en una classe idèntica o inferior a la del bitllet original.

El client haurà de presentar el bitllet juntament amb els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes, i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acrediti la identitat del titular.

Informació addicional