Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Ekipajeak

Orriaren edukia

Ave, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional, Aldiriak eta Feve zerbitzu guztietan, ekipajetzat joko da: arropa edo erabilera pertsonalerako edo profesionalerako objektuak dituen esku-fardela, baldin eta ez baditu legedian eta arauetan ezarritako segurtasun-arauak hausten eta ez bada arriskutsua edo gogaikarria beste bidaiarientzat, ekipajeentzat edo treneko materialarentzat.

Bidaiariak izango du ekipajea zaintzeko ardura eta jarritako tokitik ez dela tokiz aldatzen bermatuko du.

Renfe Viajeros ez da ekipajearen kokapen egokiaren edo edukiaren ondorioz gerta daitezkeen gertaera, lapurtze, galera edo kalteen erantzule izango, horiek guztiak Renfe-Operadorari egozterik ez badago, bederen.

Eskuko ekipajea

Dituen neurriengatik eta ezaugarriengatik bidaiariak garraia dezakeen ekipajeari deritzo.

Gehienez 3 fardel eman ahal izango dira eta hiruren artean ezingo dute 25 kg baino gehiago pisatu. Era berean, neurriek ezingo dute 290 cm baino gehiago izan eta handiena ezingo da 85 x 55 x 35cm (altuera-zabalera-hondoa) izan.

Fardeltzat hartuko dira:

 • Maletak, eskuko poltsak, motxilak, ordenagailuak eramateko maletatxoak eta antzekoak.
 • Haurren aulkiak eta kotxeak (beti tolestuta joan behar dute).
 • Musika-tresnak (zorroan sartuta), 30 x 120 x 38 cm (zabalera-luzera-hondoa) baino txikiagoak direnak.
 • Ave, Larga Distancia eta Avant zerbitzuetan, tolestutako edo desmuntatutako bizikletak zorro batean sartuta eraman beharko dira eta hiru dimentsioek ezingo dute 180 cm baino gehiago neurtu. Media Distancia Convencional, Aldiriak eta Feve trenetan, ez da ezinbestekoa izango bizikletak tolestuta eta zorroan sartuta eramatea.

Ekipaje berezia

Dituen neurriengatik edo mugengatik “eskuko ekipajetzat” jotzen ez den ekipajea da eta, beraz, baldintza zehatzak izango ditu.

Bidaiari bakoitzak ekipaje berezi bakarra garraiatu ahal izango du.

Ekipaje berezia daramanak 55 x 35 x 25 cm (zabalera-altuera-hondoa) dimentsioa gaintzen ez duen "eskuko ekipaje" bakarra eraman ahal izango du.

Bidaiari bakoitzak golf-makilen poltsa bat edo eski-ekipo bat garraiatu ahal izango du ekipaje berezi gisa. Gainera, baldintza hauek ere hartu beharko ditu kontuan:

 • Golf-makilen poltsek eta eskiek ongi itxita joan beharko dute, barneko elementuak ez mugitzeko moduan.
 • Eski-ekipoak poltsa batean sartu beharko dira.
 • Bizikletak.

Suzko armak eta objektu arriskutsuak garraiatzea

Baldintza orokorrak

Onartzen ez diren objektuak:

 • Suzko armak, dagozkion lizentzia eta jabe izatearen gida ez badituzte.
 • Kartutxoak, Segurtasun indarretako eta gorputzeko kideek, Indar Armatuetako kideek, CNIko kideek eta B lizentzia dutenek dituzten armen kargagailuetan daudenak izan ezik.
 • Estoke-bastoiak, puñalak, labana automatikoak eta edozein labana, aizto edo arma zuri.
 • Objektu zorrotzak edo erzdunak, mingarriak edo pertsonen osotasun fisikorako arriskutsuak izan daitezkeenak.
 • Substantzia lehergarriak, sukoiak, kimikoak edo toxikoak.
 • Pintura-bolazko pistolak.

Objektu arriskutsuak sarbide-kontrola igarotzeko arauak

 • Partikularrek eramandako su-armak. Lizentzia eta jabe izatearen gida eraman behar dira.
 • Eskumena duten langileek daramatzaten arauzko su-armak. Plaka edo agiri profesional bidez akreditatu behar dira langileak.
 • Arma zuriak, historikoak eta beste batzuk. Sableak, matxeteak, arma historikoak edo Indar Segurtasun-indar eta -gorputzetako edo Indar Armatuetako langileen arauzko ekipokoak diren beste edozein arma onartuko dira segurtasun-kontrolean.
 • Kirol-armak. Kiroletan armak erabiltzen dituzten pertsonek segurtasun-kontrola igaro ahal izateko, behar bezala bilduta egon behar da eta kirol horretan federatuta dagoela ziurtatzen duen dokumentuak aurkeztu beharko dute.
 • Lan-tresnak. Ebakitzaileak, zorrotzak edo mingarriak diren lan-tresnak garraiatzeko, behar bezala bildu beharko dira eta langileek beren lanbidea ziurtatu beharko du dokumentu bidez.
 • Munizioa. Ezingo da garraiatu muniziorik, 230/1998 EDren 239-3 artikuluan ezartzen den moduan, egoera hauetan izan ezik:
  • Arma laburrak, kargagailuko munizioa, B motako lizentzia duten langileak.
  • Su-armak, kargagailuetako munizioa, eskumena duten langileak. Langile horiek beren burua identifikatu beharko dute.

Munizioen garraioa

Piroteknia-artikuluen eta kartutxoen araudia onartzen den urriaren 30eko 989/2015 Errege Dekretuko 167.2 artikuluaren arabera, bidaiari partikularrek ezin dute muniziorik garraiatu garraio publikoan (trena, autobusa...).

Rodalies de Catalunya

Tren hauetan, trenen sarbide- eta merkaturatze-baldintzak Kataluniako Generalitat-ek zehazten ditu, eta beraz, ez zaizkie aplikatzen orri honetako baldintzak.

Informazio osagarria