Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Tarxeta 6

Contido da páxina

É unha tarxeta unipersoal ou pluripersoal, non personalizada e transferible, mediante a cal o viaxeiro poderá realizar 6 viaxes de forma indistinta entre dúas estacións concretas, cunha redución do prezo sobre tarifa Xeral/Base nos servizos Media Distancia Convencional, durante o período de validez, entre:

  • Madrid Puerta de Atocha e Badaxoz – Cáceres – Mérida – Montijo – Plasencia e viceversa

Este título de transporte pode ser utilizado por máis dun viaxeiro simultaneamente, sempre que todos teñan a mesma orixe-destino e que se efectúen tantas validacións como viaxeiros se acollan ao mesmo.

A tarxeta pódese utilizar todos os días ata completar as 6 viaxes, durante un mes a contar desde a data da súa adquisición e é válida para un traxecto e tren determinado. As datas irán impresas no título de transporte.

Estes prezos non serán acumulables a outros descontos, agás o derivado de ser titular de Familia Numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Canles de venda da tarxeta

Poderase emitir nos despachos de billetes das estacións e máquinas de autovenda.

Pódese adquirir ata 10 días antes da súa data de inicio de validez.

Cambios

Non se admite o cambio da tarxeta.

Anulación da tarxeta

Só se poderá anular sen ningún custo asociado, sempre que non se realizase ningunha operación sobre a mesma.

No caso de facer algunha operación con ela, pero non realizar ningunha viaxe, poderase anular cun custo do 15 % do prezo da devandita tarxeta, en concepto de gastos de anulación.

Nos despachos de billetes das estacións poderase realizar a anulación da tarxeta.

Formalización da reserva

A formalización é obrigatoria para cada viaxe.

Canles de venda da formalización da reserva

Poderá realizarse nos despachos de billetes das estacións, máquinas autovenda e máquinas formalizadoras.

Cambios da formalización

Non se admite o cambio da formalización da reserva.

Anulación da formalización

Admítese a anulación da formalización da reserva sen ningún custo asociado para o cliente.

Pero, se o cliente formalizou sobre un tren con tarifa superior, poderá anular sen custos, se o fai antes das dúas horas. A partir dese momento, terá que pagar un 15 % da diferenza aboada entre os dous prezos, en concepto de gastos.

O cliente deberá presentar a Tarxeta 6 xunto coa formalización da reserva e os documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos, e conservalos ata a finalización da viaxe. O persoal encargado tamén lle poderá requirir o documento que acredite a identidade do titular da tarxeta.

Información adicional