Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Billete de ida e volta

Contido da páxina

Esta oferta vai dirixida a persoas que realicen unha viaxe de ida e volta, mantendo as mesmas estacións de orixe e destino nun período máximo dun ano natural, incluída a data de adquisición do billete.

O desconto será dun 20 % sobre o prezo de tarifa Xeral/Base aplicado a cada traxecto, podendo combinar servizos AVE, Larga Distancia, Avant e Media Distancia Convencional, en todas as clases e prazas.

O desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de Familia Numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

A formalización da viaxe de regreso deberá efectuarse no mesmo momento da compra do billete de ida, aínda que poderá ser obxecto de cambio posterior.

Canles de venda

Despachos de billetes das estacións, oficina de vendas de Ceuta, www.renfe.com, axencias de viaxes presenciais e virtuais, venda telefónica Renfe Contigo 91 232 03 20, Renfe Ticket e máquinas de autovenda multiproduto, situadas nas estacións.

Cambios

Os billetes poderán ser cambiados, dentro do seu período de validez, sempre que se manteña esta mesma oferta, así como as orixes e destinos. Esta operación non ten custo.

Cando o cambio sexa a un billete de maior importe, o cliente deberá aboar a diferenza.

Cando o cambio sexa a un billete de menor importe, da cantidade para reintegrar, descontarase o 15 %.

Anulacións

Poderán anularse cada un dos traxectos de maneira individual, cun custo do 40 % do prezo do billete anulado.

Se se realiza unha anulación simultánea de ambos os dous traxectos, terá un custo do 15 % dos billetes anulados.

Perda do tren

En caso de perda dos trens AVE e Larga Distancia por causas non imputables a Renfe e para aqueles clientes que se presenten cun límite máximo de 30 minutos (a contar desde a hora prevista da saída do tren), na estación de orixe da viaxe ofreceráselles a posibilidade de viaxar no seguinte tren con prazas libres nas condicións que Renfe determine. Sen custo para o cliente sempre e cando viaxe en idéntica ou inferior clase á do billete orixinal.

O cliente deberá presentar o billete xunto cos documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.

Información adicional