Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Nenos

Contido da páxina

En Ave, Larga Distancia, Avant e Media Distancia Convencional

Nenos menores de 14 anos que ocupen praza

Desconto do 40 % sobre a tarifa Xeral/Base. Este desconto é aplicable todos os días en todas as clases e trens.

En xeral, non será necesaria acreditación ningunha, aínda que durante a viaxe, cando existan dúbidas razoables sobre a idade do neno, poderáselle solicitar ao adulto que o acompaña un documento oficial que certifique a idade do menor.

Os nenos menores de 4 anos viaxan de balde sen ocupar asento.

Nenos menores de 4 anos que non ocupen praza

Os nenos menores de 4 anos que compartan praza cun pasaxeiro maior de 4 anos, viaxarán gratis.

Billete gratuíto para nenos menores de 4 anos.

En trens AVE, Larga Distancia e Avant, os nenos menores de 4 anos que, compartindo praza, viaxan gratuitamente, deberán dispoñer do correspondente “Billete gratuíto de neno”.

Independentemente da idade, no caso de nenos que compartan unha praza, os asentos, camas ou liteiras só poderán ser ocupados por un máximo de dúas persoas.

A utilización de cama Turista, compartindo cama ou non, só estará permitida na modalidade familiar, é dicir, cando todas as prazas da cabina vaian ser ocupadas por persoas do mesmo grupo.

Nas canles de venda solicitarase a documentación necesaria ao pasaxeiro que acompañe ao menor e amosaranse os datos en ambos os dous billetes.

O “Billete gratuíto de neno” deberá presentarse no control de acceso, xunto co billete do acompañante.

Ademais, os menores de 4 anos poderán viaxar ocupando unha praza adquirindo un billete con tarifa “Neno”.

Esta tarifa é aplicable todos os días en todas as clases e trens.

En Cercanías

Ata 2 nenos menores de seis anos que non participen dun billete de grupo poderán viaxar gratuitamente, sempre que non ocupen praza, agás en Rodalies onde os nenos pagan a partir dos 4 anos.

Rodalies de Catalunya

Nestes trens, as condicións de acceso e comercialización determínaas a Generalitat de Catalunya, polo tanto as normas descritas nesta páxina non son aplicables a estes.


O desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de Familia Numerosa e aqueloutros, que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Información adicional