Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Canvis i anul·lacions

Contingut de la pàgina d’inici

Canvis dels bitllets

En general els bitllets dels trens AVE, Larga Distancia, Avant i Media Distancia Convencional es podran canviar. Els serveis Rodalies i Feve no admeten canvis.

Les condicions per al canvi són les següents:

Si el títol de transport té termini de caducitat, la nova data del viatge sol·licitada estarà compresa en aquest termini.

En AVE, Larga Distancia, Avant i Media Distancia, els bitllets podran ser canviats en general, excepte aquelles ofertes que expressament així ho indiquen, totes les vegades que ho sol·licite el client dins del seu període de validesa (des de la seua adquisició fins al temps establit per a cada canal de venda) i amb la necessària anticipació per a poder dur a terme els procediments corresponents en el sistema de venda.

Es realitzaran amb un mínim del 10% de despeses de canvi sobre el preu del bitllet excloent les despeses de gestió, llevat que existisca alguna limitació establida en les condicions comercials de les ofertes a les quals està subjecte el títol de transport i, fins i tot, sense cost en els canvis per al mateix dia. Aquestes despeses es poden consultar en cadascuna de les ofertes descrites en la secció “Tarifes i Descomptes” d'aquesta web, excepte en serveis de Media Distancia Convencional que es realitzaran amb un mínim d'1 euro per bitllet.

Els bitllets dels serveis de Rodalies i Feve, així com les formalitzacions dels títols multiviatge no admeten canvis.

En AVE, Larga Distancia, Avant i Media Distancia no s'admeten els canvis dels títols multiviatge i de les seues formalitzacions.

El reintegrament o l'abonament generat, es produirà mitjançant el mateix mode de pagament utilitzat prèviament, segons s'indica a continuació:

 • Per al mateix dia, el canvi del bitllet serà sense cost (llevat que existisca alguna condició diferent en l'oferta contractada):
  • Si el nou bitllet és d'import SUPERIOR, el client abonarà la diferència.
  • Si el nou bitllet és d'import IDÈNTIC, no s'aplicarà cap càrrec.
  • Si el nou bitllet és de quantia MENOR, de la quantitat a reintegrar, una vegada deduïdes les despeses de canvi, si n'hi haguera, es descomptarà en general el 15 % de l'import de la diferència que es tornarà al client.
 • Per a un altre dia, el canvi de bitllet tindrà com a mínim un 10% de despeses o els costos especificats en les condicions comercials de les ofertes contractades:
  • Si el nou bitllet és d'import SUPERIOR, el client abonarà la diferència. També pagarà la quantitat addicional equivalent al percentatge de despeses de canvi establit en l'oferta del bitllet canviat.
  • També pagarà la quantitat addicional equivalent al percentatge de despeses de canvi establit en l'oferta del bitllet canviat.
  • Quan el canvi siga a un bitllet de quantia MENOR, de la quantitat a reintegrar, una vegada deduïdes les despeses de canvi, si n'hi haguera, es descomptarà en general el 15 % de l'import de la diferència que es tornarà al client.

En serveis AVE i Larga Distancia l'emissió del nou bitllet no genera despeses de gestió.

Anul·lacions dels bitllets

En AVE, Larga Distancia, Avant i Media Distancia Convencional, els bitllets podran ser anul·lats en general, dins del seu període de validesa (des de la seua adquisició fins al temps establit per a cada canal de venda) i amb la necessària anticipació per a poder dur a terme els procediments corresponents en el sistema de venda.

En general, les anul·lacions es realitzaran amb un mínim del 15% de despeses sobre el preu del bitllet (excloent les despeses de gestió). A més, determinades ofertes comercials podran tenir condicions més restrictives, com no admetre l'anul·lació, admetre-la amb una antelació determinada i/o amb un percentatge diferent de despeses.

En Rodalies i Feve s'admeten les anul·lacions dels bitllets únicament en el moment de la compra. Aquesta operació no generarà cap cost per al client.

Anul·lacions dels títols multiviatge

En AVE, Larga Distancia, Avant i Media Distancia Convencional, només es podrà anul·lar sense cap cost associat, sempre que no s'haja realitzat cap operació sobre aquest. En cas d'haver-hi fet alguna operació, però no haver fet cap viatge, es podrà anul·lar amb un cost del 15% del preu d'aquest títol multiviatge, en concepte de despeses d'anul·lació.

En Rodalies i Feve només es podran anul·lar sempre abans de l'inici del seu període d'utilització. Aquesta operació no generarà cap cost per al client.

Anul·lacions de les formalitzacions dels títols multiviatge

En AVE, Larga Distancia, Avant s'admet l'anul·lació de la formalització sense cap cost associat per al client.

En Media Distancia Convencional s'admet l'anul·lació de la formalització de la reserva sense cap cost associat per al client. Tanmateix, si el client ha formalitzat el viatge per a un tren amb tarifa superior, podrà anul·lar-lo sense costos si ho fa abans de les dues hores posteriors a la formalització. A partir d'aquest moment, haurà de pagar un 15% de la diferència abonada entre els dos preus, en concepte de despeses.

En Rodalies i Feve una vegada que es realitza la formalització en el torniquet ja no es pot anul·lar.

El reintegrament o l'abonament generat es produirà mitjançant el mateix mode de pagament utilitzat prèviament.

Un bitllet comprat en taquilles de les estacions es pot canviar / anul·lar en:

 • Taquilles de les estacions i oficina de venda de Ceuta.

  Temps abans de l'hora de l'eixida del tren de l'estació d'origen del viatger per a realitzar canvis i anul·lacions: 5 minuts.

  Ha de realitzar-se amb el mateix mode de pagament utilitzat prèviament.

 • Venda telefònica i servei de canvis i anul·lacions per telèfon.

  Temps abans de l'hora de l'eixida del tren de l'estació d'origen del viatger per a realitzar canvis i anul·lacions: 30 minuts.

  Només es poden realitzar les operacions en els bitllets que s'hagen abonat amb targeta de crèdit o amb targeta del programa de fidelització de Renfe.

  Els bitllets abonats en metàl·lic només es poden canviar si tenen el mateix preu i mai es poden anul·lar.

 • Màquines de venda automàtica multiproducte.

  Temps abans de l'hora de l'eixida del tren de l'estació d'origen del viatger per a realitzar canvis i anul·lacions: 5 minuts.

  Només es poden realitzar les operacions en els bitllets que s'hagen abonat amb targeta de crèdit o amb targeta del programa de fidelització de Renfe.

Un bitllet comprat en agències de viatges presencials es pot canviar / anul·lar en:

 • Taquilles de les estacions i oficina de venda de Ceuta.

  Temps abans de l'hora de l'eixida del tren de l'estació d'origen del viatger per a realitzar canvis i anul·lacions: 5 minuts.

  Mateix mode de pagament utilitzat prèviament.

  Per a l'anul·lació dels bitllets abonats en metàl·lic i adquirits en una agència de viatges, haurà d'acudir a les taquilles de les estacions per a l'emissió d'un justificant amb el qual haurà de dirigir-se a l'agència de viatges perquè li facen el reemborsament en un termini màxim de 90 dies.

 • Agències de viatges presencials.

  Temps abans de l'hora de l'eixida del tren de l'estació d'origen del viatger per a realitzar canvis i anul·lacions: 5 minuts.

  Mateix mode de pagament utilitzat prèviament.

  Els bitllets RIT de Touroperació no admeten canvis. Les anul·lacions sempre es realitzaran en l'agència de viatges on es va adquirir.

 • Màquines de venda automàtica multiproducte.

  Temps abans de l'hora de l'eixida del tren de l'estació d'origen del viatger per a realitzar canvis i anul·lacions: 5 minuts.

  Bitllet imprés prèviament.

  Només es poden realitzar les operacions en els bitllets que s'hagen abonat amb targeta de crèdit o amb targeta del programa de fidelització de Renfe.

Un bitllet comprat en www.renfe.com es pot canviar / anul·lar en:

 • Taquilles de les estacions i oficina de venda de Ceuta.

  Temps abans de l'hora de l'eixida del tren de l'estació d'origen del viatger per a realitzar canvis i anul·lacions: 5 minuts.

  Mateix mode de pagament utilitzat prèviament.

  Si el canvi d'un bitllet adquirit a través de Paypal implica abonament, primer es tornarà l'import íntegre dels bitllets al compte de Paypal i es carregarà l'import dels nous bitllets a la modalitat de pagament triada pel client.

 • www.renfe.com.

  Temps abans de l'hora de l'eixida del tren de l'estació d'origen del viatger per a realitzar canvis i anul·lacions: 15 minuts.

  Per a realitzar les operaciones és necessari el localitzador o número del bitllet.

 • Venda telefònica i servei de canvis i anul·lacions per telèfon.

  Temps abans de l'hora de l'eixida del tren de l'estació d'origen del viatger per a realitzar canvis i anul·lacions: 30 minuts.

  Només es poden realitzar les operacions amb targeta de crèdit o per un bitllet de preu idèntic o amb targeta del programa de fidelització de Renfe.

 • Màquines de venda automàtica multiproducte.

  Temps abans de l'hora de l'eixida del tren de l'estació d'origen del viatger per a realitzar canvis i anul·lacions: 5 minuts.

  Bitllet imprés prèviament.

  Només es poden realitzar les operacions en els bitllets que s'hagen abonat amb targeta de crèdit o amb targeta del programa de fidelització de Renfe.

  Els bitllets adquirits amb Paypal únicament admeten canvis a cost zero.

 • Renfe Ticket

  Temps abans de l'hora de l'eixida del tren de l'estació d'origen del viatger per a realitzar canvis i anul·lacions: 15 minuts.

  És necessari el localitzador o número del bitllet, una vegada associat el títol de transport a Renfe Ticket.

  Els bitllets adquirits amb Paypal únicament admeten canvis a cost zero.

Un bitllet comprat en venda telefònica es pot canviar / anul·lar en:

 • Taquilles de les estacions i oficina de venda de Ceuta.

  Temps abans de l'hora de l'eixida del tren de l'estació d'origen del viatger per a realitzar canvis i anul·lacions: 5 minuts.

  Mateix mode de pagament utilitzat prèviament.

 • Venda telefònica i servei de canvis i anul·lacions per telèfon.

  Temps abans de l'hora de l'eixida del tren de l'estació d'origen del viatger per a realitzar canvis i anul·lacions: 30 minuts.

  Si no s'ha emés el bitllet de la reserva telefònica.

  Només es poden realitzar les operacions amb targeta de crèdit o per un bitllet de preu idèntic o amb targeta del programa de fidelització de Renfe.

 • Màquines de venda automàtica multiproducte.

  Temps abans de l'hora de l'eixida del tren de l'estació d'origen del viatger per a realitzar canvis i anul·lacions: 5 minuts.

  Si no s'ha emés el bitllet de la reserva telefònica.

  Només es poden realitzar les operacions en els bitllets que s'hagen abonat amb targeta de crèdit o amb targeta del programa de fidelització de Renfe.

Un bitllet comprat en agències de viatges virtuals es pot canviar / anul·lar en:

 • Taquilles de les estacions i oficina de venda de Ceuta.

  Temps abans de l'hora de l'eixida del tren de l'estació d'origen del viatger per a realitzar canvis i anul·lacions: 5 minuts.

  Només s'admet realitzar operacions amb els bitllets adquirits en agències de viatges virtuals amb la tarifa empreses. Amb el mateix mode de pagament que l'utilitzat prèviament. Tant per als canvis com per a les anul·lacions, només es poden realitzar les operacions en els bitllets que s'hagen abonat amb targeta de crèdit.

  Els bitllets amb tarifa AGE no admeten ni canvi ni anul·lació.

 • Agències de viatges presencials.

  Temps abans de l'hora de l'eixida del tren de l'estació d'origen del viatger per a realitzar canvis i anul·lacions: 5 minuts.

  Si la tarifa aplicada en el bitllet ho permet, s'admet el canvi i anul·lació únicament en agències de viatges de la seua xarxa comercial.

 • Agències de viatges virtuals.

  Temps abans de l'hora de l'eixida del tren de l'estació d'origen del viatger per a realitzar anul·lacions: 5 minuts.

  Si la tarifa aplicada en el bitllet ho permet, s'admet l'anul·lació únicament en l'agència de viatges virtual emissora.

Un bitllet comprat en màquines de venda automàtica multiproducte es pot canviar / anul·lar en:

 • Taquilles de les estacions i oficina de venda de Ceuta.

  Temps abans de l'hora de l'eixida del tren de l'estació d'origen del viatger per a realitzar canvis i anul·lacions: 5 minuts.

  Mateix mode de pagament utilitzat prèviament.

 • Venda telefònica i servei de canvis i anul·lacions per telèfon.

  Temps abans de l'hora de l'eixida del tren de l'estació d'origen del viatger per a realitzar canvis i anul·lacions: 30 minuts.

  Mateix mode de pagament utilitzat prèviament.

 • Màquines de venda automàtica multiproducte.

  Temps abans de l'hora de l'eixida del tren de l'estació d'origen del viatger per a realitzar canvis i anul·lacions: 5 minuts.

  Mateix mode de pagament utilitzat prèviament.

 • Renfe Ticket.

  Temps abans de l'hora de l'eixida del tren de l'estació d'origen del viatger per a realitzar canvis i anul·lacions: 15 minuts.

  Una vegada associat el localitzador o número del bitllet a Renfe Ticket, s'admeten els canvis i anul·lacions amb el mateix mode de pagament utilitzat prèviament.

Un bitllet comprat en Renfe Ticket es pot canviar / anul·lar en:

 • Taquilles de les estacions i oficina de venda de Ceuta.

  Temps abans de l'hora de l'eixida del tren de l'estació d'origen del viatger per a realitzar canvis i anul·lacions: 5 minuts.

  Mateix mode de pagament utilitzat prèviament. El bitllet ha d'haver estat imprés.

 • www.renfe.com.

  Temps abans de l'hora de l'eixida del tren de l'estació d'origen del viatger per a realitzar canvis i anul·lacions: 15 minuts.

  Per a realitzar les operaciones és necessari el localitzador o número del bitllet.

 • Venda telefònica i servei de canvis i anul·lacions per telèfon.

  Temps abans de l'hora de l'eixida del tren de l'estació d'origen del viatger per a realitzar canvis i anul·lacions: 30 minuts.

  Mateix mode de pagament utilitzat prèviament.

 • Màquines de venda automàtica multiproducte.

  Temps abans de l'hora de l'eixida del tren de l'estació d'origen del viatger per a realitzar canvis i anul·lacions: 5 minuts.

  Mateix mode de pagament utilitzat prèviament.

  Els bitllets adquirits amb Paypal únicament admeten canvis a cost zero.

 • Renfe Ticket.

  Temps abans de l'hora de l'eixida del tren de l'estació d'origen del viatger per a realitzar canvis i anul·lacions: 15 minuts.

  Mateix mode de pagament que l'utilitzat prèviament.

Informació addicional