Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Garantia d'enllaç

Contingut de la pàgina d’inici

Tots els trens de Renfe Viajeros disposen de garantia d'enllaç entre dos trajectes.

Aquesta garantia es fa efectiva quan, entre l'hora teòrica d'arribada del primer tren i l'eixida del segon, existeix un interval horari de 60 minuts -si el canvi de tren es realitza en la mateixa estació-, o de 90 minuts -si el canvi de tren es realitza entre dos estacions del mateix municipi-.

No es garanteix l'enllaç entre els serveis de AVLO, Rodalies i Feve entre si, ni d'aquests amb la resta de serveis.

En els bitllets amb enllaç garantit, el trasllat entre estacions de la mateixa ciutat serà a compte del viatger, llevat que hi haja un servei de trens o servei alternatiu de Renfe com és el cas de València, cas en què els bitllets seran vàlids per fer el desplaçament entre les dues estacions.

Davant una possible pèrdua d'enllaç imputable a Renfe Viajeros, el client té dret a obtenir un bitllet per al següent tren sense cap cost, a més de la indemnització per retard a l'arribada a la destinació que corresponga. Si el client renuncia a continuar el viatge, tindrà gratuïta la tornada al seu lloc d'origen i se li reintegrarà l'import del bitllet.

Per tenir dret a la garantia d'enllaç, el viatger haurà d'anar proveït de bitllets des de l'origen fins a la destinació final de cadascun dels viatges.

Canals de venda

Aquests bitllets es podran adquirir a les taquilles de les estacions, a l'oficina de venda de Ceuta, a www.renfe.com, a agències de viatges presencials i a través de la venda telefònica – Renfe Contigo 912 320 320.

Canvis i anul·lacions

Les condicions per efectuar canvis o anul·lacions seran les establides específicament per a les tarifes aplicades als bitllets.

El client haurà de presentar els bitllets juntament amb els documents justificatius en vigor per a l'obtenció d'altres descomptes, i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acredite la identitat del titular.

Informació addicional