Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Viatjar amb Animals de Companyia

Contingut de la pàgina d’inici

El transport en trens AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional, Rodalies i Feve es limitarà a animals de companyia xicotets, entenent com a tals, gossos, gats, furons i aus no de corral.

Es toleraran per al seu transport, si no s'oposa la resta de clients ni produeixen molèsties a aquests i estaran sempre sota el control dels seus propietaris en totes les fases del viatge. En cas contrari, el personal d'a bord buscarà l'alternativa més favorable per a poder continuar el viatge en un altre lloc del tren i si no és possible se li oferirà al client la possibilitat de viatjar en un altre tren o el reintegrament del seu bitllet.

L'animal ha de complir les condicions higienicosanitàries i de seguretat, i disposar de la documentació conforme a la legislació vigent.

En alguns casos, es podrà limitar el transport d'animals de companyia.

Els gossos guia i d'assistència podran viatjar gratuïtament acompanyant els seus propietaris, degudament identificats.

Els ensinistradors i agents de socialització, tenen els mateixos drets d'accés que els usuaris de gossos guia i d'assistència quan vagen acompanyats d'aquests durant el seu entrenament. També han d'anar degudament identificats.

S'admet un animal per viatger com a màxim. Durant el viatge ha de situar-se en un lloc discret als peus del propietari de manera que interferisca el menys possible a la resta dels clients, ha d'estar subjecte permanentment pels seus portadors.

 • En serveis AVE, Larga Distancia, Avant i Media Distancia Convencional s'admeten els animals el pes dels quals no excedisca de 10 kg, sempre dins d'una gàbia, una cistella de transport o un altre tipus de contenidor les mesures del qual siguen 60x35x35 cm amb dispositiu per contenir i retirar els residus.

  En places ajagudes només és possible en cabina completa.

  Per a clients amb bitllet combinat Tren + Autobús, no s'admet el transport d'animals de companyia.

  Els animals viatjaran amb un bitllet sense ocupar plaça.

  • En AVE i Larga Distancia, el transport d'animals de companyia és gratuït en classes Preferent, llit Preferent o Gran Classe i seient Gran Confort. Per a la resta de classes, s'abonarà un 25% del preu de la classe Turista i Turista+.
  • En Avant i Media Distancia Convencional, el bitllet serà d'un 25% del preu de la classe Turista.
  • Per a clients amb bitllet integrat, s'han d'adquirir a bord del tren els bitllets d'animals de companyia.
 • En serveis Rodalies i Feve els gossos i furons, si no són transportats en gàbies, han de viatjar provistos de boç i cadena o corretja no extensible amb una longitud no superior a 1,5 m, han d'estar subjectes permanentment pels seus portadors.

  Els animals viatjaran sense bitllet i sense ocupar plaça.

Canals de venda

Es pot adquirir en les taquilles de les estacions, oficina de vendes de Ceuta, www.renfe.com i agències de viatges presencials.

Canvis

S'admet en les mateixes condicions que el bitllet del viatger que l'acompanya.

Anul·lacions

S'admet l'anul·lació amb unes despeses del 15% del preu del bitllet a tornar.

El client haurà de presentar els bitllets en els casos indicats i la documentació corresponent de l'animal de companyia i conservar-los fins a la finalització del viatge.

Informació addicional