Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Viatjar amb Bicicletes

Contingut de la pàgina d’inici

El viatger podrà dur amb ell una bicicleta com a equipatge en tots els serveis AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional, Rodalies i Feve.

Condicions generals de transport d'equipatges a bord dels trens.

Bicicletes plegades o desmuntades dins d'una funda

Seran considerades com a “equipatge de mà”:

 • En AVE, Larga Distancia i Avant les bicicletes plegades o desmuntades hauran d'anar dins d'una funda les dimensions de la qual no sumen entre les tres més de 180 cm. En els trens de Media Distancia Convencional, Rodalies i Feve no serà imprescindible que les bicicletes plegades viatgen dins d'una funda.

Seran considerades com a “equipatge especial”:

 • Bicicletes plegades o desmuntades dins d'una funda d'unes dimensions màximes de 120 x 90 x 40 cm (llarg-alçària-ample).
 • Els pedals han d'estar desmuntats i el manillar girat 90º.
 • • En places ajagudes, llits i lliteres:
  • En el cas de departaments de llits, només s'admetrà en departaments adquirits mode familiar i amb un màxim de dues bicicletes per departament.
  • El transport de la bicicleta és gratuït, és necessari obtenir el bitllet corresponent.

En trens de Media Distancia Convencional, Rodalies i ample mètric, les bicicletes plegades no serà necessari que viatgen dins de funda.

Només es podrà transportar una bicicleta considerada com a equipatge especial. En aquest cas, a més, el viatger podrà dur un equipatge de mà que no supere les dimensions de 55 x 35 x 25 cm (alçària-ample-fons).

Bicicletes sense plegar o sense desmuntar

Es limitarà a una bicicleta per viatger i només als serveis de Media Distancia Convencional, Rodalies i Feve amb les condicions següents:

 • En serveis sense reserva de plaça:
  • Es podrà limitar el número de bicicletes per tren.
  • Per a aquells serveis que no s'establisca un número màxim de bicicletes per tren, la única limitació existent és que no supose molèstia per a la resta dels viatgers, tenint sempre el personal encarregat de la intervenció en ruta la potestat per a limitar l'accés d'aquestes en funció de l'ocupació del tren.
  • En Media Distancia Convencional i Feve-Media Distancia, el preu del transport de la bicicleta és de 3 euros per a trajectes superiors a 100 quilòmetres. Per a recorreguts inferiors a 100 quilòmetres en aquests trens el cost del transport és de 0 €.
 • En serveis Media Distancia Convencional amb reserva de plaça
  • Es limitarà el número de bicicletes per tren. Només estarà permesa en aquells trens que disposen d'un espai o àrea específica per al transport de bicicletes, per tant està limitada a un número de bicicletes per tren.
  • El preu pel transport de la bicicleta és de 3 euros per a trajectes superiors a 100 quilòmetres.
 • En Cercanías
  • El viatger portador de la bicicleta haurà d'estar en possessió d'un títol de transport vàlid i no abonarà cap quantitat per aquest servei.
  • Si l'ocupació del tren fóra elevada i el viatger portador de bicicleta no poguera realitzar el seu viatge o poguera ocasionar molèsties, podrà optar per un altre tren o per la devolució de l'import total del seu bitllet.
  • Les bicicletes seran transportades en els espais destinats a aquest fi. En el cas de no existir senyalització, els espais destinats per al transport i condicionament seran els espais d'accés dels trens autoritzats, sense envair, en qualsevol cas, els passadissos i les zones de seients no abatibles.

El màxim de bicicletes per plataforma d'accés, el determinarà la disponibilitat d'espai en cada moment, prevalent sempre el criteri d'atenció al client.

Rodalies de Catalunya

En aquests trens, les condicions d'accés i comercialització les determina la Generalitat de Catalunya, per tant les normes descrites en aquesta pàgina no són aplicables a aquests.

Informació addicional