Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Abonament Mensual Regional per a Estudiants

Contingut de la pàgina d’inici

És un abonament unipersonal, personalitzat i intransferible, mitjançant el qual el viatger podrà realitzar viatges il·limitats, d'anada o tornada, de manera indistinta entre dos estacions concretes, amb una reducció del preu sobre tarifa general/base en els serveis Media Distancia Convencional autoritzats, durant el període de validesa i mes abonat, dirigit a facilitar l'accés a les universitats.

L'abonament es pot utilitzar tots els dies durant un mes natural des del primer i fins a l'últim dia del mes, ambdós inclosos. Les dues dates aniran impreses en el títol de transport.

Aquests preus no seran acumulables a altres descomptes, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i en aquells altres que específicament així ho indiquen en les seues condicions.

Dirigit a alumnes, professors i empleats de:

  • Universitats de Galícia (Santiago de Compostel·la, La Corunya i Vigo i centres universitaris i escoles professionals de Vigo, Ourense, Pontevedra, Ferrol i Lugo).
  • Universitats de Castella i Lleó (Valladolid, Salamanca i Burgos).
  • Universitats de Castelló i València.
  • Universitats de Castella- la Manxa (Campus Ciudad Real, Campus Albacete, Campus Toledo i Campus Cuenca).
  • Universitats d'Andalusia (Granada, Almeria, Sevilla, Pablo Olavide, Còrdova, Huelva, Màlaga i Cadis).
  • Universitat de Saragossa.

Dirigit a alumnes:

  • Universitat del País Basc.

Canals de venda de l'abonament

Es podrà emetre en les taquilles de les estacions, prèvia presentació de les credencials.

Es pot adquirir fins a deu dies abans de la seua data d'inici de validesa.

Canvis de l’abonament

No s'admet el canvi de l'abonament.

Anul·lació de l'abonament

L'abonament només es podrà anul·lar abans de l'inici del seu període de validesa amb una deducció del 15% sobre el preu d'aquest.

En les taquilles de les estacions es podrà realitzar l'anul·lació de l'abonament.

Formalització de la reserva

La formalització és obligatòria per a cada viatge i serà vàlida per al trajecte i tren formalitzat.

Canals de venda de la formalització de la reserva

Es podrà realitzar a les taquilles de les estacions, les màquines de venda automàtica i les màquines formalitzadores.

Canvis de la formalització

No s'admet el canvi de la formalització de la reserva.

Anul·lació de la formalització

S'admet l'anul·lació de la formalització de la reserva sense cap cost associat per al client.

Però, si el client ha formalitzat sobre un tren amb tarifa superior, podrà anul·lar sense cap cost si ho fa abans de les dues hores. A partir d'aquest moment, haurà de pagar un 15% de la diferència abonada entre els dos preus, en concepte de despeses.

El client haurà de presentar l'Abonament Mensual Regional Estudiants a més de la formalització de la reserva i els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. El personal encarregat també podrà requerir el document que acredite la identitat del titular de l'abonament.

Informació addicional