Renfe

Buscar en Irene de Renfe

BonoAVE Flexible

Contingut de la pàgina d’inici

Bo unipersonal, nominatiu i intransferible vàlid per a 10 viatges que permet de combinar diferents orígens i destinacions.

Els viatges es podran realitzar en tots els serveis AVE i en els serveis Larga Distancia realitzats per línia d'alta velocitat que siguen coincidents amb trajectes de trens AVE. El bo és vàlid únicament per a places assegudes.

El BonoAVE FLEXIBLE té un preu únic en funció de la seua modalitat.. Sobre aquest preu no es podran acumular altres descomptes, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i aquells altres que s'indiquen específicament a les condicions.

Mapa AVE

Serà vàlid durant quatre mesos des de la data de la compra, període en què caldrà efectuar la primera formalització. Una vegada efectuada la primera formalització, es podrà fer servir durant quatre mesos a partir de la data de la formalització esmentada. Si durant el període de validesa de l'abonament es modificarà el seu import, els viatges no utilitzats seran vàlids, sense canvi de preu, fins a la seua caducitat.

Les modalitats de BonoAVE Flexible són les següents:

  • BonoAVE FLEXIBLE Preferent.
    El titular del BonoAVE FLEXIBLE pot formalitzar el seu bitllet en la seua classe o una d'inferior sense dret a cap mena de compensació.
  • BonoAVE FLEXIBLE Turista.
    El titular del BonoAVE FLEXIBLE Turista pot formalitzar el seu bitllet en classe Turista, Turista+ i Preferent, en les dues últimes previ abonament de la diferència de preu respecte de la tarifa general AVE corresponent.

Canals de venda del bo

Taquilles de les estacions, oficina de vendes de Ceuta, www.renfe.com, agències de viatges presencials i virtuals, venda telefònica - Renfe Contigo 912 320 320, Renfe Ticket i màquines de venda automàtica multiproducte situades a les estacions.

Anul·lació del bo

El bo només es podrà anul·lar sense cap cost sempre que no s'haja fet cap operació.

En cas d'haver realitzat alguna operació amb el bo, però no haver fet cap viatge, es podrà anul·lar abonant el 15 % del preu del bo esmentat en concepte de despeses d'anul·lació.

A les taquilles de les estacions es podrà efectuar l'anul·lació d'un BonoAVE Flexible adquirit a través de qualsevol canal, llevat d'agències de viatges virtuals.

A les agències de viatges presencials només es podran anul·lar els adquirits a través d'aquest canal. Els adquirits en les agències virtuals han d'anul·lar-se únicament en l'agència virtual emissora.

Formalització de la reserva

La formalització de la reserva del bitllet és obligatòria per a cada viatge.

Canals de venda de la formalització de la reserva

Taquilles de les estacions, oficina de vendes de Ceuta, www.renfe.com, agències de viatges presencials i virtuals, venda telefònica - Renfe Contigo 912 320 320, Renfe Ticket i màquines de venda automàtica multiproducte.

Comprar el BonoAVE

Canvis

No s'admet el canvi de la formalització.

Anul·lació

S'admet l'anul·lació de la formalització sense cap cost associat per al client.

Pèrdua del tren

  • En cas de pèrdua del tren per causes no imputables a Renfe, i per a aquells clients que es presenten amb un límit màxim de 30 minuts (a comptar des de l'hora prevista de l'eixida del tren), en l'estació d'origen del viatge, se'ls oferirà la possibilitat de viatjar en el següent tren amb places lliures en les condicions que Renfe determine.
  • Amb el 20 % del preu del nou bitllet, calculat segons la tarifa general, sempre que viatge en una classe idèntica o inferior a la del bitllet original.

El client haurà de presentar el BonoAVE FLEXIBLE a més de la formalització de la reserva i els documents justificatius en vigor per a l'obtenció d'altres descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acredite la identitat del titular.

Informació addicional