Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Carnet Jove

Contingut de la pàgina d’inici

Oferta dirigida als clients que tinguen entre 14 i 25 anys en la data del viatge, per viatjar en trens AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional amb un 20 % de descompte sobre el preu a tarifa general/base en tots els trens, classes i places.

Per obtenir el descompte, el jove ha de ser titular d'un Carnet Jove emés per qualsevol de les comunitats autònomes d'Espanya o associat a una targeta bancària emesa per entitats financeres col·laboradores. Igualment, és vàlida la European Youth Card emesa en els països associats a EYCA i per als titulars de GO25 (IYTC).

No seran vàlids els carnets d'estudiant.

El descompte no serà acumulable a altres, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i en aquells altres que específicament així ho indiquen en les seues condicions.

Canals de venda

Els bitllets es poden adquirir en les taquilles de les estacions, oficina de vendes de Ceuta, www.renfe.com, agències de viatges presencials i virtuals, venda telefònica - Renfe Contigo 91 232 03 20 i Renfe Ticket.

Canvis

  • S'admet el canvi del bitllet per al mateix dia sense cost, dins del seu període de validesa.
  • Si el client vol canviar el bitllet per a un altre dia, abonarà una quantitat addicional equivalent al 10 % de l'import del bitllet canviat en concepte de despeses de canvi. En els trens de Media Distancia Convencional s'abonarà un mínim d'1€ per bitllet.

En cas que el nou bitllet siga d'import superior, el client abonarà la diferència.

Quan el canvi siga a un bitllet de menor import de la quantitat a reintegrar, una vegada deduïdes les despeses de canvi si les haguera, es descomptarà un 15%.

Anul·lacions

S'admet l'anul·lació dels bitllets, amb una deducció del 15 % sobre el preu del bitllet.

Pèrdua del tren

En cas de pèrdua dels trens AVE i Larga Distancia, per causes no imputables a Renfe, i per a aquells clients que es presenten en l'estació d'origen del viatge amb un límit màxim de 30 minuts (a comptar des de l'hora prevista d'eixida del tren), se'ls oferirà la possibilitat de viatjar en el següent tren amb places lliures en les condicions que Renfe determine.

El client haurà d'abonar un 20 % del preu del nou bitllet, calculat segons la tarifa general, si viatja en una classe idèntica o inferior a la del bitllet original.

El client haurà de presentar el bitllet amb tots els documents justificatius per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. I també el document que acredite la identitat del titular del carnet.

Informació addicional