Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Targeta 6

Contingut de la pàgina d’inici

És una targeta unipersonal o pluripersonal, no personalitzada i transferible mitjançant la qual el viatger podrà fer 6 viatges de forma indistinta entre dues estacions concretes, amb una reducció del preu sobre la tarifa general/base en els serveis de Media Distancia Convencional autoritzats, durant el període de validesa, entre:

  • Madrid Puerta de Atocha i Badajoz – Càceres – Mèrida – Montijo – Plasència i viceversa

Aquest títol de transport pot ser utilitzat per més d'un viatger simultàniament, sempre que tinguen el mateix origen-destinació i s'efectuen tantes validacions com viatgers l'utilitzen.

La targeta es pot utilitzar tots els dies fins a completar els 6 viatges, durant un mes a comptar des de la data de la seua adquisició i és vàlida per a un trajecte i tren determinat. Les dues dates aniran impreses en el títol de transport.

Aquests preus no seran acumulables a altres descomptes, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i en aquells altres que específicament així ho indiquen en les seues condicions.

Canals de venda de la targeta

Es podrà emetre a les taquilles de les estacions i màquines de venda automàtica.

Es pot adquirir fins a 10 dies abans de la seua data d'inici de validesa.

Canvis

No s'admet el canvi de la targeta.

Anul·lació de la targeta

Només es podrà anul·lar sense cap cost associat, sempre que no s'haja fet cap operació amb ella.

En cas d'haver fet alguna operació amb ella, però no haver fet cap viatge, es podrà anul·lar amb un cost del 15 % del preu d'aquesta targeta, en concepte de despeses d'anul·lació.

A les taquilles de les estacions es podrà efectuar l'anul·lació de la targeta.

Formalització de la reserva

La formalització és obligatòria per a cada viatge.

Canals de venda de la formalització de la reserva

Es podrà realitzar a les taquilles de les estacions, les màquines de venda automàtica i les màquines formalitzadores.

Canvis de la formalització

No s'admet el canvi de la formalització de la reserva.

Anul·lació de la formalització

S'admet l'anul·lació de la formalització de la reserva sense cap cost associat per al client.

Però, si el client ha formalitzat sobre un tren amb tarifa superior, podrà anul·lar sense cap cost si ho fa abans de les dues hores. A partir d'aquest moment, haurà de pagar un 15% de la diferència abonada entre els dos preus, en concepte de despeses.

El client haurà de presentar la Targeta 6 a més de la formalització de la reserva i els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. El personal encarregat també podrà requerir el document que acredite la identitat del titular de la targeta.

Informació addicional