Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Targeta +Renfe Joven 50

Contingut de la pàgina d’inici

Targeta +Renfe Joven 50

És una targeta unipersonal, nominativa i intransferible que aporta als seus titulars un descompte sobre la tarifa general/base en funció de l'antelació de la compra dels bitllets i/o dels trens utilitzats. Aquest descompte no serà acumulable a altres, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i en aquells altres que específicament així ho indiquen en les seues condicions.

La poden adquirir els joves que tinguen entre els 14 i 25 anys en el moment de la compra o renovació d'aquesta. El seu preu és de 50€.

La validesa de la targeta és d'un any a comptar des de la data de la compra i es pot renovar per anys complets.

 • AVE i Larga Distancia:
  • Descompte del 50 % amb una anticipació de compra superior o igual a 30 dies.
  • Descompte del 40 % amb una anticipació de compra superior o igual a 15 dies.
  • Descompte del 30 % per a una anticipació inferior a 15 dies.
 • Avant, Media Distancia Convencional i Rodalies:
  • Descompte del 25 %.

Canals de venda

La targeta es compra a través de www.renfe.com i en abonar l'import corresponent, es rep un “número de client” que serveix per identificar-se i accedir a les seues prestacions. Pot ser anul·lada sense despeses fins a dos hores després de la seua adquisició, sempre i quan no haja sigut utilitzada.

Els bitllets s'han d'adquirir facilitant el “número de client” a les taquilles de les estacions, a l'oficina de vendes de Ceuta, a www.renfe.com, a agències de viatges presencials i virtuals, a través de la venda telefònica Renfe Contigo 912 320 320, a Renfe Ticket, a les màquines de venda automàtica multiproducte i a les màquines de venda automàtica de Rodalies i de Media Distancia.

Canvis

 • S'admet el canvi del bitllet per al mateix dia sense cost, dins del seu període de validesa.
 • Si el client vol canviar el bitllet per a un altre dia, abonarà una quantitat addicional equivalent al 20 % de l'import del bitllet canviat en concepte de despeses de canvi. En els trens de Media Distancia Convencional s'abonarà un mínim d'1€ per bitllet.

En cas que el nou bitllet siga d'import superior, el client abonarà la diferència.

Quan el canvi siga a un bitllet de menor import de la quantitat a reintegrar, una vegada deduïdes les despeses de canvi si les haguera, es descomptarà un 15%.

Anul·lacions

S'admet l'anul·lació dels bitllets amb una deducció del 30 % sobre el preu del bitllet.

Pèrdua del tren

En cas de pèrdua dels trens AVE i Larga Distancia, per causes no imputables a Renfe, i per a aquells clients que es presenten amb un límit màxim de 30 minuts (a comptar des de l'hora prevista de l'eixida del tren), en l'estació d'origen del viatge, se'ls oferirà la possibilitat de viatjar en el següent tren amb places lliures en les condicions que Renfe determine.

El client haurà d'abonar un 20 % del preu del nou bitllet, calculat segons la tarifa general, si viatja en una classe idèntica o inferior a la del bitllet original.

Programa de fidelització

Els clients que adquireixen la targeta +Renfe Jove 50, seran donats d'alta automàticament en el programa de fidelització +Renfe, beneficiant-se d'aquest.

Podrà obtenir punts +Renfe per la compra de bitllets de tren o per la contractació dels serveis de les empreses associades al programa. Els punts acumulats es podran canviar per nous bitllets de tren, nits d'hotel, fins i tot en la renovació d'aquesta.

El client haurà de presentar el bitllet amb tots els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes, inclosa la targeta + Renfe Jove 50 en qualsevol dels suports i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acredite la identitat del titular.

Informació addicional