Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Bitllet flexible

Contingut de la pàgina d’inici

El Bitllet Flexible és una oferta comercial només per a AVE i Larga Distancia en totes les seues classes i places —assegudes i ajagudes—, que, mantenint el mateix preu de la tarifa general sense descomptes, presenta característiques addicionals que permetran al client obtenir millors condicions pel que fa a canvis, anul·lacions i en cas de pèrdua del tren.

Al bitllet flexible se li podran aplicar els descomptes derivats de ser titular de família nombrosa i aquells altres que s'indiquen específicament a les condicions.

Canals de venda

Taquilles de les estacions, oficina de vendes de Ceuta, www.renfe.com, agències de viatges presencials i virtuals, venda telefònica - Renfe Contigo 912 320 320, Renfe Ticket i màquines de venda automàtica multiproducte.

Canvis

El bitllet pot ser canviat, sense cost, dins del seu període de validesa.

  • En cas que el nou bitllet siga d'import superior, el client abonarà la diferència.
  • Quan el nou bitllet siga de menor import, de la quantitat a reintegrar es descomptarà el 15% en concepte de despeses de reemborsament.

Anul·lacions

S'admet l'anul·lació del bitllet amb una deducció del 5 % sobre el preu del bitllet a tornar en concepte de despeses d'anul·lació.

Pèrdua de tren

En cas de pèrdua del tren per causes no imputables a Renfe, i per a aquells clients que es presenten amb un límit màxim de 30 minuts (a comptar des de l'hora prevista de l'eixida del tren), en l'estació d'origen del viatge, se'ls oferirà la possibilitat de viatjar en el següent tren amb places lliures en les condicions que Renfe determine.

Sense cost per al client sempre que viatge en una classe idèntica o inferior a la del bitllet original.

El client haurà de presentar el bitllet amb tots els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acredite la identitat del titular.

Informació addicional