Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Bitllet Promo+

Contingut de la pàgina d’inici

Aquesta oferta es basa en un sistema de preus dinàmics amb importants descomptes en els trens AVE i Larga Distancia en el seu trajecte nacional, que es determinen en funció del tren, la data del viatge i l'antelació de la compra i sense renunciar a una sèrie de característiques de qualitat.

Els preus dels bitllets podran obtenir descomptes de fins al 65 % sobre la tarifa general, en ser adquirits en www.renfe.com, Renfe Ticket, agències de viatges presencials i virtuals.

Aquests bitllets estaran disponibles a les taquilles de les estacions, a l'oficina de vendes de Ceuta, a través de la venda telefònica i a les màquines de venda automàtica multiproducte amb un descompte màxim del 35 % sobre la tarifa general..

Aquests descomptes no són acumulables a d'altres, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i aquells altres que s'indiquen específicament a les condicions.

Canvis

Si el client vol canviar el bitllet, abonarà una quantitat addicional equivalent al 20 % de l'import del bitllet canviat en concepte de despeses de canvi. A més, el client abonarà la diferència entre els dos bitllets, si l'haguera.

En els dos casos, quan el canvi siga a un bitllet de menor import de la quantitat a reintegrar, una vegada deduïdes les despeses de canvi si les haguera, es descomptarà un 15% d'aquest import.

Anul·lacions

S'admet l'anul·lació de bitllets, amb una deducció del 30 % sobre el preu del bitllet.

Pèrdua del tren

En cas de pèrdua del tren, per causes no imputables a Renfe i per a aquells clients que es presenten amb un límit màxim de 30 minuts (a comptar des de l'hora prevista de l'eixida del tren) en l'estació d'origen del viatge, se'ls oferirà la possibilitat de viatjar en el següent tren amb places lliures en les condicions que Renfe determine.

El client haurà d'abonar un 20% del preu del nou bitllet calculat segons la tarifa general, si viatja en una classe idèntica o inferior a la del bitllet original.

Selecció de seient

No es pot realitzar la selecció gràfica de seient.

El client haurà de presentar el bitllet amb tots els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acredite la identitat del titular.

Informació addicional