Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Família nombrosa

Contingut de la pàgina d’inici

Aquesta tarifa facilita als membres de les famílies considerades nombroses, que disposen del títol acreditatiu corresponent -atorgat per les diferents Comunitats Autònomes-, la possibilitat de viatjar amb importants descomptes segons la categoria, en tots els trens en el seu recorregut nacional AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional, Rodalies i Feve, en totes les places i classes.

Per a obtenir el descompte, el client haurà de presentar el títol oficial de família nombrosa (llibre, carnet, etc.), o document que acredite fefaentment aquesta condició i la categoria en la qual es classifica, o bé fotocòpia compulsada d'aquest. També podran presentar els títols caducats que vagen acompanyats d'una sol·licitud de renovació degudament emplenada.

El descompte s'efectuarà únicament en el moment de la compra dels bitllets, aplicant-se un:

  • 20 % per als integrants de família nombrosa de categoria general.
  • 50 % per als integrants de família nombrosa de categoria especial.

Aquests descomptes són acumulables a qualsevol altre, llevat d'aquells productes/serveis/ofertes que específicament així ho indiquen en les condicions comercials d'aquests.

Els títols de família nombrosa emesos per la Generalitat de Catalunya per a famílies monoparentals només seran acceptats com a tals en els trens de Rodalies, l'administració dels quals és competència de la Generalitat de Catalunya, que determina les seues condicions de comercialització.

Els bitllets es podran adquirir en punts de venda a les taquilles de les estacions, a l'oficina de vendes de Ceuta, a www.renfe.com, a agències de viatges presencials, a través de la venda telefònica Renfe Contigo 912 320 320, a Renfe Ticket i a màquines de venda automàtica multiproducte.

Es podran efectuar canvis i anul·lacions si les tarifes aplicades en el bitllet adquirit així ho admeten.

El client haurà de presentar el bitllet juntament amb els documents justificatius per a l'obtenció dels descomptes aplicats i el títol de família nombrosa, i conservar-los fins a la finalització del viatge. També se li podrà requerir el document que acredite la identitat del viatger.

Informació addicional