Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Bitllet d'anada i tornada

Contingut de la pàgina d’inici

Aquesta oferta va dirigida a persones que realitzen viatge d'anada i tornada, mantenint les mateixes estacions d'origen i destinació en un període màxim d'un any natural, inclosa la data d'adquisició del bitllet.

El descompte serà d'un 20 % sobre el preu de la tarifa general/base aplicat per a cada trajecte, es poden combinar serveis AVE, Larga Distancia, Avant i Media Distancia Convencional, en totes les classes i places.

El descompte no serà acumulable a altres, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i en aquells altres que específicament així ho indiquen en les seues condicions.

La formalització del viatge de tornada s'haurà d'efectuar en el mateix moment de la compra del bitllet d'anada, encara que podrà ser objecte de canvi posterior.

Canals de venda

Taquilles de les estacions, oficina de vendes de Ceuta, www.renfe.com, agències de viatges presencials i virtuals, venda telefònica - Renfe Contigo 91 232 03 20, Renfe Ticket i màquines de venda automàtica multiproducte situades en les estacions.

Canvis

Els bitllets podran ser canviats, dins del seu període de validesa, sempre que es mantinga aquesta mateixa oferta així com els orígens i les destinacions. Aquesta operació no té cost.

Quan el canvi siga a un bitllet d'import major, el client haurà d'abonar la diferència.

Quan el canvi siga a un bitllet de menor import, de la quantitat a reintegrar, es descomptarà el 15%.

Anul·lacions

Es podrà anul·lar cadascun dels trajectes de manera individual, amb un cost del 40 % del preu del bitllet anul·lat.

Si es realitza una anul·lació simultània dels dos trajectes, tindrà un cost del 15% dels bitllets anul·lats.

Pèrdua de tren

En cas de pèrdua dels trens AVE i Larga Distancia, per causes no imputables a Renfe, i per a aquells clients que es presenten amb un límit màxim de 30 minuts (a comptar des de l'hora prevista de l'eixida del tren), en l'estació d'origen del viatge, se'ls oferirà la possibilitat de viatjar en el següent tren amb places lliures en les condicions que Renfe determine. Sense cost per al client sempre que viatge en una classe idèntica o inferior a la del bitllet original.

El client haurà de presentar el bitllet amb tots els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acredite la identitat del titular.

Informació addicional