Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Targeta Plus 10 Estudiante

Contingut de la pàgina d’inici

És una targeta unipersonal, nominativa i intransferible mitjançant la qual el viatger podrà realitzar 10 viatges de forma indistinta entre dos estacions concretes, amb una reducció important del preu sobre la tarifa general/base en tots els serveis Avant, que podrà ser adquirida per aquells clients que disposen de carnet d'estudiant de centres oficials.

Aquest descompte no serà acumulable a altres, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa.

Encara que el seu període de validesa és de 2 mesos des de la data de la compra de la targeta, tots els viatges han de realitzar-se en un màxim de 10 dies des de la data de la primera formalització de la reserva.

Canals de venda de la targeta

Taquilles de les estacions, oficina de vendes de Ceuta i agències de viatges presencials.

Anul·lació de la targeta

Només es podrà anul·lar sense cap cost associat, sempre que no s'haja fet cap operació amb ella.

En cas d'haver fet alguna operació amb ella, però no haver fet cap viatge, es podrà anul·lar amb un cost del 15 % del preu d'aquesta targeta, en concepte de despeses d'anul·lació.

En les taquilles de les estacions es podrà efectuar l'anul·lació de la targeta adquirida per qualsevol canal.

Les targetes adquirides a agències de viatges es podran anul·lar només per aquest canal.

Formalització de la reserva

La formalització és obligatòria per a cada viatge, amb un màxim d'una plaça per tren i dia.

Canals de venda de la formalització de la reserva

Es podrà realitzar a les taquilles de les estacions, a l'oficina de vendes de Ceuta, a agències de viatges presencials i a través de la venda telefònica – Renfe Contigo 912 320 320, Renfe Ticket i màquines de venda automàtica multiproducte.

Canvis

No s'admet el canvi de la formalització de la reserva.

Anul·lació

S'admet l'anul·lació de la formalització de la reserva sense cap cost associat per al client.

El client haurà de presentar la Targeta Plus 10 ESTUDIANTE a més de la formalització de la reserva i els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acredite la identitat del titular.

Informació addicional