Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Tarjeta Dorada

Contingut de la pàgina d’inici

Tarjeta que poden adquirir els majors de 60 anys, pensionistes i persones amb discapacitats importants que dóna dret a obtenir descomptes segons les condicions establides.

Dirigit aDocumentació
Dirigit a persones majors de 60 anys. DNI, NIE o passaport.
Pensionistes majors de 18 anys de la Seguretat Social espanyola que estiguen en situació d'incapacitat física o psíquica permanent, total, absoluta o gran invalidesa. Document acreditatiu de la condició de pensionista en una de les situacions esmentades.
Pensionistes majors de 18 anys de les classes passives civils i retirats militars que estiguen en situació d'incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
Persones amb una discapacitat igual o superior al 65 %. Poden anar acompanyades per una altra persona que tindrà les mateixes condicions econòmiques de viatge que el titular. Certificat, targeta de discapacitat o document acreditatiu expedit per l'organisme autonòmic o estatal que ho legitime.

La Tarjeta Dorada és nominativa i intransferible, té un preu per al client de 6 euros i ha d'anar acompanyada del corresponent títol de transport.

És vàlida per a tots els dies de la setmana durant un període d'un any a partir de la data d'emissió. Les emeses per entitats financeres podran tenir un període de validesa major.

Els descomptes de la Tarjeta Dorada s'apliquen sobre el preu amb tarifa general/base en totes les classes i places dels serveis AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia, Rodalies i Feve.

Descomptes

Dia de la setmana
Servei Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
AVE i Larga Distancia 40 % 25 %
Avant 25 % 40 %
Media Distancia Convencional 40 %
Rodalies 40 %
Feve 50 %

El descompte no serà acumulable a altres, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i en aquells altres que específicament així ho indiquen en les seues condicions.

Canals de venda

La Tarjeta Dorada es podrà adquirir a les taquilles de les estacions, a l'oficina de vendes de Ceuta i a agències de viatges presencials.

Segons el tipus de servei, els títols de transport associats a aquest descompte es poden adquirir en les taquilles de les estacions, oficina de vendes de Ceuta, renfe.com, agències de viatges presencials i virtuals, venda telefònica, Renfe Ticket, màquines de venda automàtica multiproducte, màquines de venda automàtica de Rodalies i de Feve.

Canvis dels bitllets

  • S'admet el canvi del bitllet per al mateix dia sense cost, dins del seu període de validesa.
  • Si el client vol canviar el bitllet per a un altre dia, abonarà una quantitat addicional equivalent al 10 % de l'import del bitllet canviat en concepte de despeses de canvi. En els trens de Media Distancia Convencional s'abonarà un mínim d'1€ per bitllet.

Quan el canvi siga a un bitllet d'import major, el client haurà d'abonar la diferència.

Quan el canvi siga a un bitllet de menor import de la quantitat a reintegrar, una vegada deduïdes les despeses de canvi si les haguera, es descomptarà un 15%.

El canvi del bitllet del titular, implica el canvi del bitllet de l'acompanyant.

Anul·lacions dels bitllets

S'admet l'anul·lació dels bitllets amb una deducció del 15 % sobre el preu del bitllet.

L'anul·lació del bitllet del titular, implica l'anul·lació del bitllet de l'acompanyant, que també pot ser anul·lat de forma independent.

Pèrdua del tren

En cas de pèrdua dels trens AVE i Larga Distancia, per causes no imputables a Renfe, i per a aquells clients que es presenten amb un límit màxim de 30 minuts (a comptar des de l'hora prevista de l'eixida del tren), en l'estació d'origen del viatge, se'ls oferirà la possibilitat de viatjar en el següent tren amb places lliures en les condicions que Renfe determine.

El client haurà d'abonar un 20 % del preu del nou bitllet, calculat segons la tarifa general/base, si viatja en una classe idèntica o inferior a la del bitllet original.

Deteriorament, robatori o pèrdua de la Tarjeta Dorada

Es facilitarà un duplicat sempre que s'haja emés o registrat a les taquilles de les estacions amb sistema de venda amb reserva, llevat de la carregada a la TSC “Renfe&Tú” personalitzada, cas en què haurà de ser adquirida una altra TSC i s'haurà d'incorporar sense cost la Tarjeta Dorada amb el seu propi termini de validesa. En Feve, les Tarjetas Doradas deteriorades se substitueixen sense cost per al client.

El client haurà de presentar el bitllet amb tots els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acredite la identitat del titular.

Informació addicional