Què t'ofereix?

  • Viatges il·limitats durant tot un mes
  • Ús exclusiu en trajectes zonificats
  • És unipersonal i intransferible
  • Validesa: 1 mes. Les dates de validesa estan impreses en el carnet. Pots adquirir-lo amb un màxim de 10 dies d'antelació.
  • Disponible a les taquilles de les estacions i màquines de venda automàtica