Què t'ofereix?

  • Cantàbria
    Si ets estudiant o personal docent o laboral de la Universidad de Cantabria o de l'Instituto de Educación Secundaria Las Llamas, aprofita el nostre títol intermodal Tren + Bus. Pots adquirir-lo a les taquilles de les estacions, presentant el teu carnet d'estudiant o qualsevol altre document acreditatiu. Amb ell, podràs combinar el transport en tren amb la línia d'autobusos de la ciutat de Santander (TUS), que et porta des de l'estació a la universitat o l'institut.
  • Cartagena
    Si ets estudiant o personal docent o laboral de la Universidad Politécnica de Cartagena, aprofita l'abonament universitari, amb validesa mensual, quadrimestral o anual. És vàlid per viatjar en tots els trens, tots els dies de la setmana, entre els mesos d'octubre i juny. Pots adquirir-lo a les taquilles de l'estació de Cartagena, presentant el carnet d'estudiant o un altre document acreditatiu.