Què t'ofereix el Bonotren?
 

  • Fins a 10 viatges al mes, d'anada o tornada indistintament.
  • El trajecte ha d'estar inclòs dins de les zones de validesa del títol triades en el moment de la compra.
  • No està personalitzat i és transferible.
  • Validesa: tots els dies durant un mes (per exemple, si adquireixes l'abonament el dia 3 de febrer serà vàlid fins al dia 2 de març o si adquireixes l'abonament el dia 18 d'agost serà vàlid fins al 17 de setembre). Es pot adquirir fins a deu dies abans de la seva data d'inici de validesa.
  • Disponible a les taquilles de les estacions i màquines de venda automàtica de Cercanías/Rodalies.

 

Les nostres tarifes


Aquest títol no és vàlid per a la Zona Verde (C-9 Cercedilla - Cotos)