Condicions generals

 • Han d'estar formats per un mínim de 10 viatgers o pagar l'equivalent.
 • Han de viatjar en el mateix tren, data, origen i destinació.
 • Has de realitzar la sol·licitud de viatge com a mínim amb 48 hores d'antelació. Només es gestionaran les sol·licituds rebudes abans de les 14 hores de cada divendres o vigília de festiu.
 • El viatge podrà ser d'anada o anada i tornada, i el viatge de tornada s'haurà de fer en un màxim de 30 dies a partir de la data del viatge d'anada.
 • Nens fins a 11 anys complerts: 50 % descompte.
 • Adults a partir de 12 anys:
  • Un trajecte: 30 % de descompte.
  • Viatges d'anada i tornada: 40 % de descompte.
 • Els grups mixtos que estiguin compostos tant per nens com per adults obtindran la reducció que correspongui a cadascun dels components.
 • Els grups escolars, que s'hi acreditin, tindran dret a un bitllet gratuït per a un professor per cada deu viatgers que paguin.
 • Per als grups compostos per menys de 10 persones, els viatgers que faltin fins a completar el mínim exigit es comptabilitzaran com a nens fins a 12 anys sense complir.
 • Es podrà limitar o suspendre la concessió de les reduccions de grup als trajectes, dates o períodes d'horaris que en cada cas s'estableixi.

Els grups també tenen a la seva disposició un servei especial d'acompanyament per personal de Cercanías Madrid (aquest servei està subjecte a disponibilitat i depèn de l'edat, el nombre de components i els trajectes).


Activitats combinades

Cada activitat combinada, ja sigui escolar o col·lectiva, té les seves pròpies condicions.

Pots consultar aquestes condicions a la pàgina d'Actividades escolares, si sou un grup escolar, o a Promociones y rutas per a altres tipus de col·lectius.

Zona 1/2

 • Adults (30 %): 1,20€
 • Nens (50 %): 0,85€

Zona 3

 • Adults (30 %): 1,30€
 • Nens (50 %): 0,95€

Zona 4

 • Adults (30 %): 1,80€
 • Nens (50 %): 1,30€

Zona 5

 • Adults (30 %): 2,40€
 • Nens (50 %): 1,70€

Zona 6

 • Adults (30 %): 2,85€
 • Nens (50 %): 2,05€

Zona 7

 • Adults (30 %): 3,85€
 • Nens (50 %): 2,75€

Zona Verde

 • Adults (30 %): 6,10€
 • Nens (50 %): 4,35€

Zona Verde: És el trajecte de Cercedilla - Cotos (Línia C-9).

Zona 1/2

 • Adults (40 %): 2,00€
 • Nens (50 %): 1,70€

Zona 3

 • Adults (40 %): 2,20€
 • Nens (50 %): 1,90€

Zona 4

 • Adults (40 %): 3,10€
 • Nens (50 %): 2,60€

Zona 5

 • Adults (40 %): 4,10€
 • Nens (50 %): 3,40€

Zona 6

 • Adults (40 %): 4,90€
 • Nens (50 %): 4,10€

Zona 7

 • Adults (40 %): 6,60€
 • Nens (50 %): 5,50€

Zona Verde

 • Adults (40 %): 10,40€
 • Nens (50 %): 8,70€

Zona Verde: És el trajecte de Cercedilla - Cotos (Línia C-9).