L'expressió de la nostra marca

Compromís

Color

Tipografia

 

Les nostres marques, serveis i productes

La marca y el modelo overbrand

La marca Renfe se ha construido siguiendo un criterio denominado “overbrand”, donde la marca matriz funciona como “paraguas” del resto de elementos y garantiza su coherente conjugación. Amb aquest criteri, es van plantejar solucions gràfiques per al desenvolupament i comunicació, contemplant dos nivells d'aplicació per a la marca i el producte.

L'ús dels colors corporatius respon al mateix criteri. Es contemplen les versions adaptades per als serveis comercials AVE, Avlo i Cercanías amb usos específics de color.

En el cas dels trens turístics, mantenen un disseny diferenciat dins de la cartera de productes a causa de la naturalesa especial del producte i d'aquest tipus de serveis.