L'expressió de la nostra marca

Compromís

Color

Tipografia

Convertim l'origen "acrònim" de l'
terme en un nom propi amb un fort
component manuscrit que evoca la idea
de "signatura" i de compromís personal.
Una logomarca amb una forma tipogràfica que
connota modernitat i proximitat

A la nostra logomarca el color és
una aposta decidida, un component
essencial. Un color amb caràcter, que
evoca elegància, compromís, modernitat.
Un color d'alta sensibilitat que requereix
un tractament delicat

Una tipografia exclusiva i diferenciadora
que comunica el concepte d'eficàcia,
professionalitat i lideratge

 

Les nostres marques, serveis i productes

La marca y el modelo overbrand

La marca Renfe se ha construido siguiendo un criterio denominado “overbrand”, donde la marca matriz funciona como “paraguas” del resto de elementos y garantiza su coherente conjugación. Amb aquest criteri, es van plantejar solucions gràfiques per al desenvolupament i comunicació, contemplant dos nivells d'aplicació per a la marca i el producte.

L'ús dels colors corporatius respon al mateix criteri. Es contemplen les versions adaptades per als serveis comercials AVE, Avlo i Cercanías amb usos específics de color.

En el cas dels trens turístics, mantenen un disseny diferenciat dins de la cartera de productes a causa de la naturalesa especial del producte i d'aquest tipus de serveis.