Els dies 1,2 i 8,9 d'octubre, derivat de les obres que Adif està executant al Corredor Mediterrani, obliguen a modificar els horaris dels serveis a les línies R14, R15, R16 i R17.

Tota la informació sobre aquestes modificacions del servei es comunicaran a través de megafonia en estacions, a l’interior dels trens, així com pantalles i teleindicadors. Els viatgers poden consultar els horaris als webs www.rodaliesdecatalunya.cat i www.renfe.com, al telèfon d’informació 900 41 00 41, a les Apps Rodalies de Catalunya, així com a les xarxes socials (@rodalies i @infoadif).