President

Isaías Táboas Suárez

President de l'Entitat pública empresarial Renfe - Operadora i de les societats mercantils estatals Renfe Viajeros, Renfe Mercancías, Renfe Fabricación y Mantenimiento i Renfe Alquiler de Material Ferroviario.

Nascut a València el 2 de març de 1958 i resident a Barcelona, és llicenciat en Història i ha obtingut diplomes de postgrau en Funció gerencial en l'Administració pública a ESADE i en Direcció de màrqueting a EADA.

Ha desenvolupat la seva carrera professional entre l'Administració pública i el sector privat. En el sector públic ha estat Secretari d'Estat de Transports (2010-2011), Secretari General de la Presidència de la Generalitat de Catalunya (2006-2010) i Director del Gabinet del Ministre d'Indústria (2004-2006). Anteriorment va ser Director de Comunicació i Relacions Institucionals de Renfe i Delegat de Patrimoni i Urbanisme a Catalunya i Aragó (1991-1996).

En l'àmbit privat ha estat vinculat a la Universitat Oberta de Catalunya com a director d'Editorial UOC i Eureca Media SL (1996-2004) i com a Director de projectes (2012-2013).

Actualment és el President del Consell Editorial de l'Observatori de les Idees, així com soci fundador de les societats Global Transport Register SL i Global Line SL.

Ocupat el càrrec de President de Renfe-Operadora des de juliol de 2018.

 

 

Equip Directiu

Pilar Oviedo Cabrillo

Directora General Adjunta a la Presidència de l'Entitat Pública Empresarial Renfe – Operadora.

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Deusto, ha desenvolupat la seva carrera professional quasi íntegrament a Renfe. Del 1997 al 2004 va ocupar càrrecs de responsabilitat directiva relacionats amb les funcions comercials i de màrqueting. El 2004 es va convertir en Directora Corporativa de Compres per passar a assumir l'any següent les funcions de gestió patrimonial.

Abans del seu nomenament va ocupar càrrec de Directora de Compres i Patrimoni a la Direcció Econòmica i Financera de l'Entitat Pública Empresarial Renfe-Operadora.
 

José Luis Cachafeiro Vila

Director General de Operaciones

Presidente de Logirail

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Santiago de Compostela, ingresó en RENFE en 1981.

En el sector ferroviario, entre otras responsabilidades, ha ocupado los puestos de Gerente Territorial en Salamanca, Director de Producto del Área Norte de la Unidad de Negocio de Viajeros Regionales, Director de Información y Atención al Cliente y Director de Operaciones de la Unidad de Negocio de Transporte Combinado.

Fuera del sector ferroviario ha desempeñado el cargo de Secretario General de Transportes del Ministerio de Fomento.

Antes de su nombramiento ocupaba el puesto de Subdirector de Estrategia de Adif.
 

Angel Jiménez Gutiérrez

Director General de Seguretat, Organització i Recursos Humans de l'Entitat Pública Empresarial Renfe - Operadora.

Llicenciat en Sociologia per la Universitat Complutense de Madrid, actualment és responsable de la Gerència de l'àrea d'estudis, a la Direcció General de Desenvolupament i Estratègia de l'EPE des de 2017. Entre 2012 i 2017 també ha estat Gerent d'àrea d'estudis de mercat i promoció comercial, i Gerent d'Àrea d'anàlisi i projectes en la D.G. de Viajeros. Anteriorment va ser Director General de Seguretat, Organització i Recursos Humans de l'empresa, i Director General de Seguretat, Organització i Recursos Humans, Internacional i Relacionals amb Adif, entre 2004 i 2012. Amb una dilatada trajectòria a Renfe, ha estat també director d'Organització, Comunicació i Desenvolupament de Recursos Humans, director de Comunicació interna en l'àrea de Recursos Humans, així com del Gabinet de premsa de la companyia, entre altres responsabilitats.
 

Teresa Torres Torres

Direcció General Econòmico-Financera

Manel Villalante i Llauradó

Director General de Desenvolupament i Estratègia de l'Entitat Pública Empresarial Renfe – Operadora.

Enginyer industrial, i des de 2012 director de Mobilitat i infraestructures del transport a Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà. Amb més de 30 anys d'experiència en mobilitat, infraestructures i transports, ha estat, entre altres càrrecs, director general de transports terrestres de la Generalitat de Catalunya, director general de transports terrestres del Ministeri de Foment, i ha ocupat diferents càrrecs directius als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) entre 2004 i 2007, i a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), entre 2000 i 2004. També ha estat vocal de diferents consells d'administració com Renfe Operadora, TMB, FGC o el Consorci Sagrera Alta Velocidad. Actualment lidera el postgrau "Smart Mobility: Sistemes intel·ligents de transport "a la Universitat Politècnica de Catalunya i ha estat catedràtic de planificació del transport i economia a la mateixa Universitat.
 

José Luis Marroquín Mochales

Secretari General i del Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial Renfe-Operadora.

Secretario de los Consejos de Administración de las siguientes sociedades: Renfe Viajeros SME, S.A., Renfe Mercancías SME, S.A., Renfe Fabricación y Mantenimiento SME, S.A. i Renfe Alquiler de Material Ferroviario SME, S.A.
Secretari del Patronat de la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols.

És llicenciat en dret per la Universitat Complutense de Madrid i advocat de l'estat.

És funcionari del Cos Superior d'Advocats de l'Estat.

Es va incorporar a RENFE com a Director d'Assessoria Jurídica i Secretari del Consell d'Administració de RENFE el mes de juliol de 1998.

Ocupa el càrrec des de gener de 2005.
 

Manuel Sempere Luján

Direcció de Comunicació, Marca i Publicitat.

Sonia Araujo López

Directora General de Renfe Viajeros S.A.

 

 

Joaquín del Moral Salcedo

Director General de Renfe Mercancías S.A.

Enginyer naval per l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de la Corunya.

Va ser Director general de Transports terrestres del Ministeri de Foment entre el gener de 2012 i el juliol de 2018.

També ha estat director de Renfe Viajeros i de Renfe Mercancías, entre el febrer de 2014 i el juny de 2015. Al Ministeri de Foment ha exercit com a sotsdirector general d'inspecció davant Organismes internacionals de la Direcció General de Transports, entre el juny de 2008 i el gener de 2012, entre altres càrrecs.

Va ser nomenat per al càrrec el setembre de 2018.
 

Francisco Javier Bujedo Mediavilla

Càrrec actual

Director General de Renfe Fabricación y Mantenimiento S.A.

Formación académica, Ingeniero Industrial por la Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao., IngenieroTécnico Industrial por la Escuela Técnica Industrial de Santander.

A Renfe ha ocupat, entre altres, els càrrecs de Director de serveis de mercaderies a la D. G. de Fabricación y Mantenimiento, Director de materials de la D.G. Serveis de Mercancías y Logística, Director Tècnic de Material de la Direcció Executiva de Mercancías y Logística o Director de Material de la U.N. de Grandes Líneas. En la seva experiència externa ha estat director general d'Irvia Mantenimiento Ferroviario.

Del 2014 al 2019 va ocupar el lloc de Gerent d'Àrea de Materials i Desenvolupament de Negoci a Renfe Alquiler de Material Ferroviario.

Ocupa el càrrec des de febrer de 2019.
 

Mª del Carmen Rincón Córcoles

Directora General de Renfe Alquiler de Material Ferroviario S.A.