Dades generals:

  • Codi DIR3 Unitat:
  • www.renfe.com
  • Renfe Alquiler de Material Ferroviario, S.M.E. SA

Funcions

El seu objectiu és la prestació dels serveis ferroviaris de venda, lloguer o qualsevol altra modalitat de posar a disposició del seu propi material rodant, així com les seves instal·lacions, de la gestió i explotació de material rodant de tercers, i la prestació d'altres activitats o serveis complementaris o vinculats.