Dades generals:

  • Codi DIR3 Unitat:
  • www.renfe.com
  • Renfe Mercancías, S.M.E. SA

Funcions

El seu objectiu social és la prestació de serveis de transport de mercaderies per ferrocarril com a operador logístic ferroviari, capaç de gestionar o participar en qualsevol cadena logística integral, tant nacional com internacional, així com la prestació d'altres serveis o activitats complementàries o relacionades amb el transport ferroviari de mercaderies.