Consell d'Administració de Renfe Viajeros, SME SA

 

  • President: Sr. Isaías Táboas Suárez
  • Consellera: Sra. Anna Balletbó i Puig
  • Consellera: Sra. Elena Espinosa Mangana
  • Conseller: Sr. José Teófilo Serrano Beltrán
  • Conseller: Sr. Pedro José Gálvez Muñoz.
  • Consellera: Sra. María Cristina Tarrero Martos
  • Conseller: D. Iván González Espina
  • Conseller: D. Manuel Nadal Farreras
  • Vicesecretària no consellera: Sra. Mª Uriel Sevillano Rodríguez
  • Secretari no conseller: Sr. José Luís Marroquín Mochales.