Dades generals:

  • Codi DIR3 Unitat:
  • www.renfe.com
  • Renfe Viajeros, S.M.E. SA

Funcions

El seu objectiu social és la prestació de serveis de transport de viatgers per ferrocarril, nacionals i internacionals, la mediació en la prestació de qualsevol servei turístic, organització, l'oferta i/o la comercialització de viatges combinats o productes turístics, així com la prestació d'altres serveis o activitats complementaris vinculats al transport ferroviari.