El projecte de liberalització del transport ferroviari ha marcat la nostra història. Vam nàixer l'any 2005 de l'escissió de l'antiga RENFE en dues companyies amb competències ben diferenciades. Nosaltres som l'operadora, l'encarregada de prestar el servei de transport de viatgers i de mercaderies, i Adif la responsable d'administrar la infraestructura ferroviària.

Gràcies a aquest context hem pogut optimitzar la nostra especialització i reafirmar-nos en els valors que conformen el nostre ADN: lideratge, excel·lència empresarial, proximitat al client i compromís amb la qualitat, la seguretat, l'eficiència energètica i la innovació, sense oblidar la vocació de servei públic d'una manera de transport que vol ser de tots i per a tothom, més enllà de qualsevol frontera.

Amb 5.000 trens que circulen cada dia a Espanya, més de 500 milions de viatgers l'any, prop de 15.000 empleats compromesos amb el seu treball i els índexs de puntualitat, qualitat i satisfacció més destacats, a Renfe treballem per fer del tren el protagonista de la mobilitat a Espanya i, alhora, expandir el nostre negoci i traspassar fronteres.

Gràcies a la intensa tasca duta a terme des de llavors, ens hem convertit en una de les primeres empreses mundials del sector del ferrocarril amb una projecció internacional important, que creixerà encara més amb la liberalització del sector ferroviari a Europa en els pròxims anys.

Com a empresa, maximitzem els beneficis de la sostenibilitat pròpia d'aquest mitjà de transport i fem una aposta decidida per la transformació tecnològica i digital, pilars que faran de Renfe un operador global de referència més enllà del mercat ferroviari.

 

El nostre model de negoci

L'any 2012, Renfe-Operadora va quedar constituïda com a cap d'un grup de societats creades per reial decret per continuar avançant en el procés de liberalització del sector ferroviari i d'obertura a la competència. En definitiva, l'organització posada en marxa va implicar la creació de quatre societats mercantils estatals el capital de les quals pertany íntegrament a Renfe-Operadora, que manté la seva naturalesa jurídica d'entitat pública empresarial.

L'actual esquema societari es presenta de manera resumida en el següent gràfic:

 

Hem organitzat la nostra activitat en cinc societats anònimes (Renfe Viajeros, Renfe Mercancías, Renfe Fabricación y Mantenimiento, Renfe Alquiler de Material y Renfe Proyectos Internacionales) i una entitat pública empresarial: Renfe Operadora.

Per obtenir més informació sobre les nostres xifres, consulta la nostra àrea d'informació econòmica i d'activitat
 

 

80 anys de tren a Espanya

Els nostres inicis, els del tren a Espanya, es remunten als anys 80, quan es va emprendre un procés de reconstrucció i nacionalització de la indústria del ferrocarril al nostre país que va donar lloc a la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles l'any 1941.

A partir d'aquest moment, es va començar a treballar per a la substitució gradual del sistema de vapor per un sistema elèctric. Tot seguit va arribar el primer Talgo comercial i les primeres locomotores dièsel. La renovació tecnològica va marcar l'evolució a la dècada dels 50.

A mitjan la dècada dels 60 es va iniciar la modernització de la infraestructura, i a principis de la dècada dels 80, Espanya pren una de les principals decisions estratègiques per al futur del ferrocarril, amb el compromís, d'una banda, de crear els grans nuclis de rodalies i, de l'altra, desenvolupar una xarxa d'infraestructures d'alta velocitat que culminarà l'any 1992 amb la inauguració de l'AVE Madrid-Sevilla, que es desenvoluparà permanentment des de la dècada de 2000 fins a l'actualitat.

Renfe és avui una operadora de transport de primer nivell mundial, independent de la gestió d'infraestructures des de l'any 2005 i, per tant, totalment adaptada a l'escenari de liberalització a Europa.