Durant el 2028, el 10 % de la nostra facturació vindrà de fora d'Espanya, el tren serà un dels serveis de mobilitat integral que t'oferirem, la digitalització ens permetrà personalitzar per a tu només l'oferta que estàs cercant, haurem avançat significativament en el descarbonització del sector i continuarem sent la teva primera opció per viatjar i moure's d'una manera intel·ligent i sostenible. 

És per això que una part de qui som s'anomena Renfe2028.

2028 és l'horitzó del nostre Pla estratègic, un procés de transformació a través de la innovació, la internacionalització i l'orientació en el client que es traduirà en una nova Renfe. Serem un operador de mobilitat integral, més enllà del tren, i un referent internacional logístic, més enllà de les nostres fronteres.

Ja som líders de mobilitat a Espanya, i per seguir comptant amb la confiança dels nostres clients nacionals i internacionals, enfoquem el nostre futur cap a l'adaptació de la nostra oferta a les noves demandes. En aquest procés, ens centrem en els conceptes que conformen la nostra identitat: qualitat de servei, seguretat, eficiència, intermodalitat i satisfacció del client.

Aquest Pla estratègic es basa en 3 pilars que es recolzen en tres palanques:

 

 

Per millorar l'experiència dels clients, actuals i futurs, hem
realitzat una anàlisi exhaustiva del "recorregut del client" de la nostra oferta i treballat en la redefinició de la cartera de productes. Simplificada i més adaptada al que cerques, a les teves necessitats reals com a viatger.

Una altra de les claus de la nostra futura competitivitat és la transformació
digital de la companyia i la transformació cultural dels treballadors que la fan possible. Programes de detecció del talent, gestió del rendiment, formació i desenvolupament de les persones i del comportament ètic, aproparan més la marca Renfe a l'objectiu de l'excel·lència en el servei.

Innovem

El nostre Pla d'innovació està alineat amb el pla d'innovació per al transport i les infraestructures del Ministerio de Transporte, construït al voltant de quatre dimensions que marcarà el futur del sector: digitalització, Internet del futur, intermodalitat i transformació energètica. Amb aquest marc de referència, es defineixen més de 20 línies estratègiques englobades en quatre eixos: 

  • Experiència de l'usuari.
  • Plataformes intel·ligents.
  • Rutes intel·ligents.
  • Eficiència energètica i sostenibilitat.

L'import estimat del pla és de 86,99 milions d'euros i inclou 70 iniciatives. A Renfe, amb 11,75 milions d'euros de pressupost, participem activament en 46 iniciatives i som els líders de 16 d'elles.