La nostra contribució al desenvolupament sostenible del país en termes econòmics supera els 3 milions d'euros. Generem més de 15.000 llocs de treball directes i 14.800 llocs de treball indirectes a través de la contractació de serveis. Hem realitzat aportacions socials per valor de 47,2 milions d'euros, hem invertit en la comunitat 12,9 milions d'euros i hem contractat centres especials d'ocupació per valor d'11,7 milions d'euros.

En els últims anys hem reduït la nostra petjada de carboni en un 88 % fins a 5,54 gr. CO2 per unitat transportada; la nostra intensitat energètica (eficiència energètica-WH per unitat de transport) és de 94,8 WH/UT; el 77,9 % de l'energia consumida en la tracció dels nostres trens és energia renovable, amb certificació d'origen i tenim un impacte mínim en la biodiversitat de 0,26 km² de superfície ocupada.

Sempre intentem estar estretament vinculats al tercer sector, donant suport i difonent el missatge de les principals ONG lluitant contra la fam, la pobresa infantil o la defensa del medi ambient al món.

Col·laborem amb diverses entitats en diferents àmbits d'actuació social; amb centres especials d'ocupació, l'Organització Nacional de Trasplantaments, la Creu Roja o la Fundació ONCE, contra la violència de gènere o a favor de la inclusió.

Totes aquestes accions es poden consultar en l'informe de responsabilitat social i govern corporatiu de Renfe.