L'ètica i la transparència són senyals de la identitat de Renfe.

Ens hem dotat de diverses eines i polítiques que ens permeten fer una gestió empresarial ètica: codi de conducta, canal de denúncia, portal de transparència, codi de conducta de l'Organització Mundial del Turisme, Pacte Mundial de les Nacions Unides, etc.

Des del 2005 som signants del Pacte Mundial, una iniciativa internacional proposada per Nacions Unides l'objectiu de la qual és aconseguir un compromís voluntari de les entitats en Responsabilitat Social, per mitjà de la implantació de Deu Principis basats en drets humans, laborals, mediambientals i de lluita contra la corrupció.

Des de l'any 2017 estem adscrits al Codi Ètic Mundial per al Turisme de l'Organització Mundial del Turisme, OMT. Aquest codi és un marc fonamental de referència per al turisme responsable i sostenible. Dirigit a governs, empreses turístiques, comunitats i turistes a parts iguals, el seu objectiu és ajudar a maximitzar els beneficis del sector, alhora que minimitza les seves possibles conseqüències negatives per al medi ambient, el patrimoni cultural i les societats de tot el món.