Som la companyia líder del sector dels transports que contamina menys. I com que aquest fet és tant una sort com una responsabilitat, cada dia treballem per multiplicar aquest avantatge des de tots els àmbits del Grup Renfe. El resultat d'aquest treball s'anomena Sostenibilitat i per a nosaltres és un compromís prioritari.

Alineant-nos amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'agenda 2030 de les Nacions Unides, ens proposem avançar aquest compromís mitjançant la realització d'auditories energètiques i l'estimació de la petjada de carboni de la nostra activitat i, en conseqüència, el desenvolupament i la implantació d'un pla de mobilitat que promogui la descarbonització.

 

 

A través del nostre codi ètic ens hem compromès de manera activa i responsable amb la conservació del medi ambient, respectant els requeriments legals, seguint les recomanacions i procediments establerts per reduir l'impacte ambiental de les nostres activitats i contribuint a millorar els objectius de sostenibilitat assumits pel Grup.

 • Respectar el compliment més estricte de la legislació ambiental vigent i seguir els procediments interns i les recomanacions per millorar el comportament mediambiental del
 • Grup, col·laborant amb els organismes i administracions responsables de la seva supervisió.
 • Prevenir els efectes de la nostra activitat i servei en el medi ambient, col·laborant per assolir un desenvolupament sostenible del Grup.
 • Garantir una eficaç protecció del medi ambient tenint en compte la millor tecnologia disponible i econòmicament viable, així com la naturalesa dels nostres aspectes mediambientals.
 • Desenvolupar, amb la participació de tot el personal, directrius i objectius mediambientals dirigits a la protecció del medi ambient.
 • Valorar els riscs mediambientals que poden tenir les nostres activitats i processos, contemplant fins a quin punt poden causar danys a la reputació del Grup o un incompliment greu de la legislació mediambiental, les normes internes i procediments en aquest sentit.
 • Millorar l'entorn de treball per minimitzar l'impacte sobre el medi ambient ajudant l'organització en el seu conjunt a millorar el seu impacte en l'entorn natural, oferint idees per a l'optimització i, en tots els casos, complint escrupolosament els mecanismes de protecció mediambiental disponibles.
 • Reduir l'ús de materials o productes tòxics, contaminants o perillosos i, si és possible, substituir-los per altres menys agressius amb el medi natural,
  o conservar els recursos energètics i naturals, i evitar gastar-los inútilment i utilitzant només els que siguin necessaris per desenvolupar l'obra.
 • Minimitzar la generació de residus i aigües residuals tant com sigui possible mitjançant l'ús de sistemes de reducció, reutilització i reciclatge.

A més de ser un proveïdor clau de sostenibilitat a tot el sector, la nostra política mediambiental se centra a reduir, i fins i tot eliminar, els efectes ambientals vinculats als nostres serveis. Per assolir-lo, ens recolzem en tres eixos fonamentals:

 • L'adequació mediambiental. La nostra activitat compleix la legislació i els compromisos mediambientals adquirits de manera voluntària.
 • La difusió i posada en valor dels avantatges ambientals del ferrocarril com a mitjà de transport.
 • La gestió dels aspectes ambientals existents en la relació entre infraestructura i operació.

Decàleg ambiental

 • Complir la normativa ambiental i els compromisos voluntaris adquirits.
 • Exigir a les seves filials, contractistes i proveïdores el mateix grau de compliment.
 • Establir sistemes de vigilància ambiental.
 • Establir programes de millora contínua de l'eficiència energètica.
 • Utilització eficient de la resta de recursos.
 • Minimitzar els residus i la contaminació, reduint el soroll i les emissions atmosfèriques, incloses les relatives al Protocol de Kyoto.
 • Desenvolupar objectius i programes periòdics d'actuació ambiental basats en la millora contínua.
 • Desenvolupar Sistemes de Gestió Ambiental i Sistemes Integrats.
 • Sensibilitzar, formar i motivar ambientalment els seus empleats.
 • Fomentar la mobilitat sostenible i el diàleg amb els grups d'interès.